Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Sölvesborgsviken (WA82521563)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Sölvesborgsviken (WA82521563)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Sölvesborgsviken (WA82521563)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Sölvesborgsviken (WA82521563)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:12 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2016-04-12 13:41 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Kust
Län
Blekinge - 10
Kommun
Sölvesborg - 1083
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Havet - SE00
Åtgärdsområde
Hanöbukten
Startår
1991
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6209294
SWEREF99 TM Östlig: 473751

RT 90 2,5 gon V - X: 6211746
RT 90 2,5 gon V - Y: 1423537

WGS84 Latitud: 56.0281655209
WGS84 Longitud: 14.5788225196

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Blekingekustens vattenvårdsförbund Bottenfauna L12 Sölvesborgsviken
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Miljögifter i sediment L12 L12 Sölvesborgsviken

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Miljögifter i sediment Näringsämnen   Var sjätte år 1993 -
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Miljögifter i sediment Näringsämnen Totalkväve Var sjätte år 1993 -
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Miljögifter i sediment Näringsämnen Totalfosfor Var sjätte år 1993 -
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Miljögifter i sediment Näringsämnen TOC Var sjätte år 1993 -
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen   Var sjätte år 1993 -
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Var sjätte år 1993 -
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var sjätte år 1993 -
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Var sjätte år 1993 -
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar Var sjätte år 1993 -
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Miljögifter i sediment Särskilda förorenande ämnen   Var sjätte år 1993 -
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Miljögifter i sediment Särskilda förorenande ämnen Arsenik Var sjätte år 1993 -
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Miljögifter i sediment Särskilda förorenande ämnen Krom Var sjätte år 1993 -
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Miljögifter i sediment Särskilda förorenande ämnen Zink Var sjätte år 1993 -
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Miljögifter i sediment Särskilda förorenande ämnen Koppar Var sjätte år 1993 -
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Miljögifter i sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   Var sjätte år 1993 -

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Blekingekustens vattenvårdsförbund Bottenfauna Bottenfauna   Vart annat år 1991 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, Blekingekustens vattenvårdsförbundBottenfauna
Operativ övervakningSRK, Blekingekustens vattenvårdsförbundBottenfauna