Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Sölvesborgsviken (WA82521563)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Sölvesborgsviken (WA82521563)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Sölvesborgsviken (WA82521563)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Sölvesborgsviken (WA82521563)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:12 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2016-04-12 13:41 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Kust
Län
Blekinge - 10
Kommun
Sölvesborg - 1083
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Havet - SE00
Åtgärdsområde
Hanöbukten
Startår
1991
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6209294
SWEREF99 TM Östlig: 473751

RT 90 2,5 gon V - X: 6211746
RT 90 2,5 gon V - Y: 1423537

WGS84 Latitud: 56.0281655209
WGS84 Longitud: 14.5788225196

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Blekingekustens vattenvårdsförbund Bottenfauna L12 Sölvesborgsviken
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Miljögifter i sediment L12 L12 Sölvesborgsviken

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Blekingekustens vattenvårdsförbund Bottenfauna Bottenfauna   Vart annat år 1991 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Miljögifter i sediment Näringsämnen   Var sjätte år 1993 -
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Miljögifter i sediment Näringsämnen Totalkväve Var sjätte år 1993 -
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Miljögifter i sediment Näringsämnen Totalfosfor Var sjätte år 1993 -
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Miljögifter i sediment Näringsämnen TOC Var sjätte år 1993 -
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen   Var sjätte år 1993 -
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Var sjätte år 1993 -
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var sjätte år 1993 -
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Var sjätte år 1993 -
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar Var sjätte år 1993 -
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Tributyltenn föreningar Var sjätte år 1993 -
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Miljögifter i sediment Särskilda förorenande ämnen   Var sjätte år 1993 -
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Miljögifter i sediment Särskilda förorenande ämnen Arsenik Var sjätte år 1993 -
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Miljögifter i sediment Särskilda förorenande ämnen Krom Var sjätte år 1993 -
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Miljögifter i sediment Särskilda förorenande ämnen Zink Var sjätte år 1993 -
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Miljögifter i sediment Särskilda förorenande ämnen Koppar Var sjätte år 1993 -
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Miljögifter i sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   Var sjätte år 1993 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, Blekingekustens vattenvårdsförbundBottenfauna
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra HanöbuktenNäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Prioriterade ämnenTributyltenn föreningar
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink