Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  N Öresunds kustvatten (WA12817029)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  N Öresunds kustvatten (WA12817029)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  N Öresunds kustvatten (WA12817029)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  N Öresunds kustvatten (WA12817029)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:12 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2016-04-12 13:46 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Kust
Län
Skåne - 12
Kommun
Höganäs - 1284
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Havet - SE00
Åtgärdsområde
Öresund
Startår
1985
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6232969
SWEREF99 TM Östlig: 346005

RT 90 2,5 gon V - X: 6236926
RT 90 2,5 gon V - Y: 1296007

WGS84 Latitud: 56.21666667
WGS84 Longitud: 12.51666667

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Växtplankton ÖVF 1:1 ÖVF 1:1
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Hydrografi & Närsalter ÖVF 1:1 ÖVF 1:1

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Hydrografi & Närsalter Syrgasförhållanden   13 till 20 gånger per år 1985 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Hydrografi & Närsalter Syrgasförhållanden Syrgas 13 till 20 gånger per år 1985 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Hydrografi & Närsalter Ljusförhållanden   13 till 20 gånger per år 1985 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Hydrografi & Närsalter Ljusförhållanden Siktdjup 13 till 20 gånger per år 1985 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Hydrografi & Närsalter Näringsämnen   13 till 20 gånger per år 1985 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Hydrografi & Närsalter Näringsämnen Totalkväve 13 till 20 gånger per år 1985 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Hydrografi & Närsalter Näringsämnen Totalfosfor 13 till 20 gånger per år 1985 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Hydrografi & Närsalter Näringsämnen Ammonium 13 till 20 gånger per år 1985 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Hydrografi & Närsalter Näringsämnen TOC 13 till 20 gånger per år 1985 1996
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Hydrografi & Närsalter Näringsämnen Kisel 13 till 20 gånger per år 1996 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Hydrografi & Närsalter Näringsämnen Nitrat + nitrit 13 till 20 gånger per år 1985 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Hydrografi & Närsalter Näringsämnen Fosfat 13 till 20 gånger per år 1985 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Hydrografi & Närsalter Näringsämnen Partikulärt organiskt kol 13 till 20 gånger per år 1997 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Hydrografi & Närsalter Näringsämnen Partikulärt organiskt kväve 13 till 20 gånger per år 1997 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Hydrografi & Närsalter Temperaturförhållande   13 till 20 gånger per år 1985 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Hydrografi & Närsalter Temperaturförhållande Temperatur 13 till 20 gånger per år 1985 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Hydrografi & Närsalter Salthaltsförhållanden   13 till 20 gånger per år 1985 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Hydrografi & Närsalter Salthaltsförhållanden Salinitet (PSU) 13 till 20 gånger per år 1985 -

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Växtplankton Växtplankton   13 till 20 gånger per år 1985 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Växtplankton Växtplankton Artantal för växtplankton 13 till 20 gånger per år 1985 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Växtplankton Växtplankton Klorofyll a 13 till 20 gånger per år 1985 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Växtplankton Växtplankton Totalbiomassa 13 till 20 gånger per år 2010 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, Öresunds vattenvårdsförbundNäringsämnen
Syrgasförhållanden
Operativ övervakningSRK, Öresunds vattenvårdsförbundNäringsämnen