Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Värsjön (WA94106360)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Värsjön (WA94106360)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Värsjön (WA94106360)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Värsjön (WA94106360)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2015-02-25 21:29 av Länsstyrelsen i Skåne län
Vattenkategori
Sjö
Län
Skåne - 12
Kommun
Örkelljunga - 1257
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Helge å - SE88000
Åtgärdsområde
Helgeå
Startår
1997
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6242873
SWEREF99 TM Östlig: 406201

RT 90 2,5 gon V - X: 6246130
RT 90 2,5 gon V - Y: 1356350

WGS84 Latitud: 56,3212977712247
WGS84 Longitud: 13,4833661277445

ETRS-89 Latitud: 56.32129
ETRS-89 Longitud: 13.48336

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Skåne län Metaller i sjöar 12HelViePP41 Värsjön C
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar 12HelViePP41 Värsjön C
KEU, Skåne län Klorofyll a i sjöar 12HelViePP41 Värsjön C
RMÖ, Kvicksilver i fisk och födodjur i 10 skånska sjöar 2000 och 2002 Metaller i fisk

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

KEU, Skåne län Klorofyll a i sjöar Växtplankton   2 gånger per år 1997 -
KEU, Skåne län Klorofyll a i sjöar Växtplankton Klorofyll a 2 gånger per år 1997 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   4 gånger per år 2004 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 4 gånger per år 2004 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   4 gånger per år 1997 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Grumlighet 4 gånger per år 1997 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 4 gånger per år 2004 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 4 gånger per år 1997 -
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Näringsämnen   1 gång per år 1997 -
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Näringsämnen Järn 1 gång per år 1997 -
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Näringsämnen Mangan 1 gång per år 1997 -
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Prioriterade ämnen   1 gång per år 1997 -
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 1 gång per år 1997 -
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 1 gång per år 1997 -
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 1 gång per år 1997 -
RMÖ, Kvicksilver i fisk och födodjur i 10 skånska sjöar 2000 och 2002 Metaller i fisk Prioriterade ämnen   Två gånger 2000 2002
RMÖ, Kvicksilver i fisk och födodjur i 10 skånska sjöar 2000 och 2002 Metaller i fisk Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Två gånger 2000 2002
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   4 gånger per år 1997 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 4 gånger per år 1997 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 4 gånger per år 1997 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Ammonium 4 gånger per år 1997 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Kisel 4 gånger per år 1997 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC 4 gånger per år 1997 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Fosfat 4 gånger per år 1997 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 4 gånger per år 1997 -
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Särskilda förorenande ämnen   1 gång per år 1997 -
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Särskilda förorenande ämnen Arsenik 1 gång per år 1997 -
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Särskilda förorenande ämnen Zink 1 gång per år 1997 -
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Särskilda förorenande ämnen Koppar 1 gång per år 1997 -
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Särskilda förorenande ämnen Krom 1 gång per år 1997 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   4 gånger per år 1997 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 4 gånger per år 1997 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   4 gånger per år 1997 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 4 gånger per år 1997 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Försurning   4 gånger per år 1997 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Försurning pH 4 gånger per år 1997 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 4 gånger per år 1997 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Försurning Sulfat 4 gånger per år 1997 -
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   1 gång per år 1997 -
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt 1 gång per år 1997 -
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Vanadin 1 gång per år 1997 -
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium 1 gång per år 1997 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   4 gånger per år 1997 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 4 gånger per år 1997 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 4 gånger per år 1997 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 4 gånger per år 1997 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 4 gånger per år 1997 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 4 gånger per år 1997 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 4 gånger per år 1997 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fluor 4 gånger per år 1997 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningKEU, Skåne länFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenSiktdjup
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink
TemperaturförhållandeTemperatur
Växtplankton
Operativ övervakningKEU, Skåne länLjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenSiktdjup
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve