Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Skeingesjön (WA39065574)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Skeingesjön (WA39065574)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Skeingesjön (WA39065574)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Skeingesjön (WA39065574)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:47 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Skåne - 12
Kommun
Osby - 1273
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Helge å - SE88000
Åtgärdsområde
Helgeå
Startår
2001
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6248094
SWEREF99 TM Östlig: 432108

RT 90 2,5 gon V - X: 6251050
RT 90 2,5 gon V - Y: 1382330

WGS84 Latitud: 56.3726185397
WGS84 Longitud: 13.9008006978

ETRS-89 Latitud: 56.37261
ETRS-89 Longitud: 13.90080

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Skåne län Metaller i sjöar 12HelSimPP47 Skeingesjön C
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar 12HelSimPP47 Skeingesjön C
KEU, Skåne län Klorofyll a i sjöar 12HelSimPP47 Skeingesjön C

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

KEU, Skåne län Klorofyll a i sjöar Växtplankton   Var sjätte år 2001 -
KEU, Skåne län Klorofyll a i sjöar Växtplankton Klorofyll a Var sjätte år 2001 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   Var sjätte år 2001 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas Var sjätte år 2004 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   Var sjätte år 2001 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup Var sjätte år 2001 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg Var sjätte år 2001 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Grumlighet Var sjätte år 2010 -
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Näringsämnen   Var sjätte år 2001 -
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Näringsämnen Järn Var sjätte år 2001 -
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Näringsämnen Mangan Var sjätte år 2001 -
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Prioriterade ämnen   Var sjätte år 2001 -
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Var sjätte år 2001 -
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Var sjätte år 2001 -
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar Var sjätte år 2001 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   Var sjätte år 2001 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve Var sjätte år 2001 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor Var sjätte år 2001 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Ammonium Var sjätte år 2001 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Kisel Var sjätte år 2001 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit Var sjätte år 2001 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Fosfat Var sjätte år 2001 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC Var sjätte år 2001 -
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Särskilda förorenande ämnen   Var sjätte år 2001 -
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Särskilda förorenande ämnen Arsenik Var sjätte år 2001 -
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Särskilda förorenande ämnen Krom Var sjätte år 2001 -
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Särskilda förorenande ämnen Zink Var sjätte år 2001 -
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Särskilda förorenande ämnen Koppar Var sjätte år 2001 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   Var sjätte år 2001 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur Var sjätte år 2001 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Försurning   Var sjätte år 2001 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Försurning pH Var sjätte år 2001 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet Var sjätte år 2001 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Försurning Sulfat Var sjätte år 2001 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   Var sjätte år 2001 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet Var sjätte år 2001 -
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   Var sjätte år 2001 -
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt Var sjätte år 2001 -
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Vanadin Var sjätte år 2001 -
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium Var sjätte år 2001 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   Var sjätte år 2001 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid Var sjätte år 2001 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium Var sjätte år 2001 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium Var sjätte år 2001 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium Var sjätte år 2001 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans Var sjätte år 2001 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium Var sjätte år 2001 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fluor Var sjätte år 2001 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningKEU, Skåne länFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenSiktdjup
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink
TemperaturförhållandeTemperatur

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Nitratdirektivet
Natura 2000
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet