Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Bodarpa Sjö (WA39109664)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Bodarpa Sjö (WA39109664)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Bodarpa Sjö (WA39109664)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Bodarpa Sjö (WA39109664)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:47 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Skåne - 12
Kommun
Osby - 1273
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Helge å - SE88000
Åtgärdsområde
Helgeå
Startår
1998
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6250571
SWEREF99 TM Östlig: 426001

RT 90 2,5 gon V - X: 6253600
RT 90 2,5 gon V - Y: 1376250

WGS84 Latitud: 56,39395
WGS84 Longitud: 13,80126

ETRS-89 Latitud: 56.39394
ETRS-89 Longitud: 13.80125

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Skåne län Metaller i sjöar 12HelBodPP46 Bodarpasjön C
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar 12HelBodPP46 Bodarpasjön C
KEU, Skåne län Klorofyll a i sjöar 12HelBodPP46 Bodarpasjön C

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

KEU, Skåne län Klorofyll a i sjöar Växtplankton   Var sjätte år 1998 -
KEU, Skåne län Klorofyll a i sjöar Växtplankton Klorofyll a Var sjätte år 1998 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   Var sjätte år 1998 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas Var sjätte år 2004 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   Var sjätte år 1998 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup Var sjätte år 1998 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg Var sjätte år 1998 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Grumlighet Var sjätte år 2010 -
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Prioriterade ämnen   Var sjätte år 1998 -
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Var sjätte år 1998 -
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Var sjätte år 1998 -
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar Var sjätte år 1998 -
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Näringsämnen   Var sjätte år 1998 -
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Näringsämnen Järn Var sjätte år 1998 -
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Näringsämnen Mangan Var sjätte år 1998 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   Var sjätte år 1998 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve Var sjätte år 1998 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor Var sjätte år 1998 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Ammonium Var sjätte år 1998 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC Var sjätte år 1998 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Kisel Var sjätte år 1998 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit Var sjätte år 1998 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Fosfat Var sjätte år 1998 -
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Särskilda förorenande ämnen   Var sjätte år 1998 -
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Särskilda förorenande ämnen Arsenik Var sjätte år 1998 -
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Särskilda förorenande ämnen Krom Var sjätte år 1998 -
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Särskilda förorenande ämnen Zink Var sjätte år 1998 -
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Särskilda förorenande ämnen Koppar Var sjätte år 1998 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   Var sjätte år 1998 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur Var sjätte år 1998 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   Var sjätte år 1998 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet Var sjätte år 1998 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Försurning   Var sjätte år 1998 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Försurning pH Var sjätte år 1998 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet Var sjätte år 1998 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Försurning Sulfat Var sjätte år 1998 -
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   Var sjätte år 1998 -
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt Var sjätte år 1998 -
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Vanadin Var sjätte år 1998 -
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium Var sjätte år 1998 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   Var sjätte år 1998 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid Var sjätte år 1998 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium Var sjätte år 1998 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium Var sjätte år 1998 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium Var sjätte år 1998 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans Var sjätte år 1998 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium Var sjätte år 1998 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fluor Var sjätte år 1998 -