Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Stora Nosta (WA16348544)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Stora Nosta (WA16348544)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Stora Nosta (WA16348544)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Stora Nosta (WA16348544)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:47 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Skåne - 12
Kommun
Hässleholm - 1293
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Helge å - SE88000
Åtgärdsområde
Helgeå
Startår
2004
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6251808
SWEREF99 TM Östlig: 420689

RT 90 2,5 gon V - X: 6254900
RT 90 2,5 gon V - Y: 1370950

WGS84 Latitud: 56,40421
WGS84 Longitud: 13,71486

ETRS-89 Latitud: 56.40419
ETRS-89 Longitud: 13.71484

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Skåne län Metaller i sjöar 12HelViePP49 Stora Nosta C
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar 12HelViePP49 Stora Nosta C
KEU, Skåne län Klorofyll a i sjöar 12HelViePP49 Stora Nosta C

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

KEU, Skåne län Klorofyll a i sjöar Växtplankton   Var tredje år 2004 -
KEU, Skåne län Klorofyll a i sjöar Växtplankton Klorofyll a Var tredje år 2004 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   Var tredje år 2004 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas Var tredje år 2004 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   Var tredje år 2004 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup Var tredje år 2004 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg Var tredje år 2004 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Grumlighet Var tredje år 2010 -
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Prioriterade ämnen   Var tredje år 2004 -
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Var tredje år 2004 -
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Var tredje år 2004 -
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar Var tredje år 2004 -
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Näringsämnen   Var tredje år 2004 -
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Näringsämnen Järn Var tredje år 2004 -
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Näringsämnen Mangan Var tredje år 2004 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   Var tredje år 2004 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve Var tredje år 2004 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor Var tredje år 2004 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Ammonium Var tredje år 2004 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC Var tredje år 2004 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Kisel Var tredje år 2004 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit Var tredje år 2004 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Fosfat Var tredje år 2004 -
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Särskilda förorenande ämnen   Var tredje år 2004 -
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Särskilda förorenande ämnen Arsenik Var tredje år 2004 -
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Särskilda förorenande ämnen Krom Var tredje år 2004 -
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Särskilda förorenande ämnen Zink Var tredje år 2004 -
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Särskilda förorenande ämnen Koppar Var tredje år 2004 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   Var tredje år 2004 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur Var tredje år 2004 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   Var tredje år 2004 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet Var tredje år 2004 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Försurning   Var tredje år 2004 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Försurning pH Var tredje år 2004 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet Var tredje år 2004 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Försurning Sulfat Var tredje år 2004 -
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   Var tredje år 2004 -
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt Var tredje år 2004 -
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Vanadin Var tredje år 2004 -
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium Var tredje år 2004 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   Var tredje år 2004 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid Var tredje år 2004 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium Var tredje år 2004 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium Var tredje år 2004 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium Var tredje år 2004 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans Var tredje år 2004 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium Var tredje år 2004 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fluor Var tredje år 2004 -