Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Norra Virestadsjön (WA89032879)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Norra Virestadsjön (WA89032879)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Norra Virestadsjön (WA89032879)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Norra Virestadsjön (WA89032879)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:43 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Kronoberg - 07
Kommun
Älmhult - 0765
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Helge å - SE88000
Åtgärdsområde
Helgeå
Startår
1978
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6274629
SWEREF99 TM Östlig: 458175

RT 90 2,5 gon V - X: 6277290
RT 90 2,5 gon V - Y: 1408720

WGS84 Latitud: 56.6140618376
WGS84 Longitud: 14.3185322797

ETRS-89 Latitud: 56.61401
ETRS-89 Longitud: 14.31853

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Kronobergs län Vattenkemi a150 Virestadsjön n utlopp
KEU, Kronobergs län Nätfiske a150 Virestadsjön n utlopp
VER, Kronobergs län, Kiselalger Kiselalger i vattendrag 5-88 5-88 Helge å mellan Virestadssjöarna, bron mellan sjöarna
VER, Kronobergs län, Kiselalger Vattenkemi 5-88 5-88 Helge å mellan Virestadssjöarna, bron mellan sjöarna

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

KEU, Kronobergs län Nätfiske Fisk   Var sjätte år 1980 1980
KEU, Kronobergs län Nätfiske Fisk Fisk i sjöar (EQR8) Var sjätte år 1980 1980
VER, Kronobergs län, Kiselalger Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger   1 gång per år 2013 2014
VER, Kronobergs län, Kiselalger Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger 1 gång per år 2013 2014
VER, Kronobergs län, Kiselalger Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar 1 gång per år 2013 2014
VER, Kronobergs län, Kiselalger Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger TDI-index för Kiselalger 1 gång per år 2013 2014
VER, Kronobergs län, Kiselalger Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger %PT för Kiselager 1 gång per år 2013 2014
VER, Kronobergs län, Kiselalger Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger Deformerade kiselalgsskal 1 gång per år 2013 2014

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

VER, Kronobergs län, Kiselalger Vattenkemi Syrgasförhållanden   2 gånger per år 2014 2014
VER, Kronobergs län, Kiselalger Vattenkemi Syrgasförhållanden Kemisk syreförbrukning, Mn 2 gånger per år 2014 2014
VER, Kronobergs län, Kiselalger Vattenkemi Ljusförhållanden   2 gånger per år 2014 2014
VER, Kronobergs län, Kiselalger Vattenkemi Ljusförhållanden Vattenfärg 2 gånger per år 2014 2014
VER, Kronobergs län, Kiselalger Vattenkemi Ljusförhållanden Grumlighet 2 gånger per år 2014 2014
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Ljusförhållanden   2 gånger per år 1978 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Ljusförhållanden Vattenfärg 2 gånger per år 1978 -
VER, Kronobergs län, Kiselalger Vattenkemi Prioriterade ämnen   2 gånger per år 2014 2014
VER, Kronobergs län, Kiselalger Vattenkemi Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 2 gånger per år 2014 2014
VER, Kronobergs län, Kiselalger Vattenkemi Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 2 gånger per år 2014 2014
VER, Kronobergs län, Kiselalger Vattenkemi Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 2 gånger per år 2014 2014
VER, Kronobergs län, Kiselalger Vattenkemi Näringsämnen   2 gånger per år 2014 2014
VER, Kronobergs län, Kiselalger Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor 2 gånger per år 2014 2014
VER, Kronobergs län, Kiselalger Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve 2 gånger per år 2014 2014
VER, Kronobergs län, Kiselalger Vattenkemi Näringsämnen Ammonium 2 gånger per år 2014 2014
VER, Kronobergs län, Kiselalger Vattenkemi Näringsämnen Järn 2 gånger per år 2014 2014
VER, Kronobergs län, Kiselalger Vattenkemi Näringsämnen Mangan 2 gånger per år 2014 2014
VER, Kronobergs län, Kiselalger Vattenkemi Näringsämnen TOC 2 gånger per år 2014 2014
VER, Kronobergs län, Kiselalger Vattenkemi Näringsämnen Fosfat 2 gånger per år 2014 2014
VER, Kronobergs län, Kiselalger Vattenkemi Näringsämnen Nitrat + nitrit 2 gånger per år 2014 2014
VER, Kronobergs län, Kiselalger Vattenkemi Näringsämnen Nitrit 2 gånger per år 2014 2014
VER, Kronobergs län, Kiselalger Vattenkemi Temperaturförhållande   2 gånger per år 2014 2014
VER, Kronobergs län, Kiselalger Vattenkemi Temperaturförhållande Temperatur 2 gånger per år 2014 2014
VER, Kronobergs län, Kiselalger Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen   2 gånger per år 2014 2014
VER, Kronobergs län, Kiselalger Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Arsenik 2 gånger per år 2014 2014
VER, Kronobergs län, Kiselalger Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Nitrat 2 gånger per år 2014 2014
VER, Kronobergs län, Kiselalger Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Krom 2 gånger per år 2014 2014
VER, Kronobergs län, Kiselalger Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Zink 2 gånger per år 2014 2014
VER, Kronobergs län, Kiselalger Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Koppar 2 gånger per år 2014 2014
VER, Kronobergs län, Kiselalger Vattenkemi Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 2014 2014
VER, Kronobergs län, Kiselalger Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 2014 2014
VER, Kronobergs län, Kiselalger Vattenkemi Försurning   2 gånger per år 2014 2014
VER, Kronobergs län, Kiselalger Vattenkemi Försurning pH 2 gånger per år 2014 2014
VER, Kronobergs län, Kiselalger Vattenkemi Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 2014 2014
VER, Kronobergs län, Kiselalger Vattenkemi Försurning Sulfat 2 gånger per år 2014 2014
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Temperaturförhållande   2 gånger per år 1978 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Temperaturförhållande Temperatur 2 gånger per år 1978 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 1978 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 1978 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Försurning   2 gånger per år 1978 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Försurning pH 2 gånger per år 1978 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 1978 -
VER, Kronobergs län, Kiselalger Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   2 gånger per år 2014 2014
VER, Kronobergs län, Kiselalger Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 2 gånger per år 2014 2014
VER, Kronobergs län, Kiselalger Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 2 gånger per år 2014 2014
VER, Kronobergs län, Kiselalger Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt 2 gånger per år 2014 2014
VER, Kronobergs län, Kiselalger Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Vanadin 2 gånger per år 2014 2014
VER, Kronobergs län, Kiselalger Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 2 gånger per år 2014 2014
VER, Kronobergs län, Kiselalger Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 2 gånger per år 2014 2014
VER, Kronobergs län, Kiselalger Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 2 gånger per år 2014 2014
VER, Kronobergs län, Kiselalger Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 2 gånger per år 2014 2014
VER, Kronobergs län, Kiselalger Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fluor 2 gånger per år 2014 2014
VER, Kronobergs län, Kiselalger Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium 2 gånger per år 2014 2014
VER, Kronobergs län, Kiselalger Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Barium 2 gånger per år 2014 2014
VER, Kronobergs län, Kiselalger Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Strontium 2 gånger per år 2014 2014
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   2 gånger per år 1978 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 2 gånger per år 1978 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 2 gånger per år 1978 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 2 gånger per år 1978 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 2 gånger per år 1978 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningKEU, Kronobergs länFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenVattenfärg
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
TemperaturförhållandeTemperatur
VER, Kronobergs län, KiselalgerFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Påväxt-kiselalger
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenNitrat
Särskilda förorenande ämnenZink
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningVER, Kronobergs län, KiselalgerNäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve