Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  S Kalmarsunds utsjövatten (WA24322694)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  S Kalmarsunds utsjövatten (WA24322694)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  S Kalmarsunds utsjövatten (WA24322694)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  S Kalmarsunds utsjövatten (WA24322694)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:12 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2016-04-12 13:42 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Kust
Län
Kalmar - 08
Kommun
Kalmar - 0880
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Havet - SE00
Åtgärdsområde
Kalmar läns yttre kustvatten
Startår
1995
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6276846
SWEREF99 TM Östlig: 584592

RT 90 2,5 gon V - X: 6278022
RT 90 2,5 gon V - Y: 1535206

WGS84 Latitud: 56.62814941
WGS84 Longitud: 16.3787914687

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Kalmar läns kustvatten Fria vattenmassan, Hydrografi K11-MV K11-MV

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Kalmar läns kustvatten Fria vattenmassan, Hydrografi Växtplankton   5 gånger per år 1995 -
SRK, Kalmar läns kustvatten Fria vattenmassan, Hydrografi Växtplankton Klorofyll a 5 gånger per år 1995 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Kalmar läns kustvatten Fria vattenmassan, Hydrografi Ljusförhållanden   5 gånger per år 1995 -
SRK, Kalmar läns kustvatten Fria vattenmassan, Hydrografi Ljusförhållanden Siktdjup 5 gånger per år 1995 -
SRK, Kalmar läns kustvatten Fria vattenmassan, Hydrografi Syrgasförhållanden   5 gånger per år 1995 -
SRK, Kalmar läns kustvatten Fria vattenmassan, Hydrografi Syrgasförhållanden Syrgas 5 gånger per år 1995 -
SRK, Kalmar läns kustvatten Fria vattenmassan, Hydrografi Näringsämnen   5 gånger per år 1995 -
SRK, Kalmar läns kustvatten Fria vattenmassan, Hydrografi Näringsämnen Löst oorganiskt kväve (DIN) - vinter 5 gånger per år 1995 -
SRK, Kalmar läns kustvatten Fria vattenmassan, Hydrografi Näringsämnen Löst oorganiskt fosfor (DIP) - vinter 5 gånger per år 1995 -
SRK, Kalmar läns kustvatten Fria vattenmassan, Hydrografi Näringsämnen Totalmängd kväve - vinter 5 gånger per år 1995 -
SRK, Kalmar läns kustvatten Fria vattenmassan, Hydrografi Näringsämnen Totalmängd fosfor - vinter 5 gånger per år 1995 -
SRK, Kalmar läns kustvatten Fria vattenmassan, Hydrografi Näringsämnen Totalmängd fosfor - sommar 5 gånger per år 1995 -
SRK, Kalmar läns kustvatten Fria vattenmassan, Hydrografi Näringsämnen Totalmängd kväve - sommar 5 gånger per år 1995 -
SRK, Kalmar läns kustvatten Fria vattenmassan, Hydrografi Temperaturförhållande   5 gånger per år 1995 -
SRK, Kalmar läns kustvatten Fria vattenmassan, Hydrografi Temperaturförhållande Temperatur 5 gånger per år 1995 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, Kalmar läns kustvattenLjusförhållandenSiktdjup
SyrgasförhållandenSyrgas
TemperaturförhållandeTemperatur
Växtplankton
Operativ övervakningSRK, Kalmar läns kustvattenLjusförhållandenSiktdjup
NäringsämnenTotalmängd fosfor - sommar
NäringsämnenTotalmängd kväve - sommar
Växtplankton

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning ID Version  
Musselvatten
Natura 2000
Badvattendirektivet
Nitratdirektivet Ja 156818 Arbetsmaterial