Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Vasen (WA17478357)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Vasen (WA17478357)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Vasen (WA17478357)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Vasen (WA17478357)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:43 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Kronoberg - 07
Kommun
Lessebo - 0761
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Ronnebyån - SE82000
Åtgärdsområde
Ronnebyån
Startår
1990
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6288262
SWEREF99 TM Östlig: 511594

RT 90 2,5 gon V - X: 6290300
RT 90 2,5 gon V - Y: 1462320

WGS84 Latitud: 56.7382911816
WGS84 Longitud: 15.189658734

ETRS-89 Latitud: 56.73821
ETRS-89 Longitud: 15.18952

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Extra regional miljöövervakning: fys-kem, miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Vasen utlopp
KEU, Kronobergs län Vattenkemi a180 Vasen utlopp

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Kronobergs län Vattenkemi Ljusförhållanden   2 gånger per år 1990 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Ljusförhållanden Vattenfärg 2 gånger per år 1990 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Temperaturförhållande   2 gånger per år 1990 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Temperaturförhållande Temperatur 2 gånger per år 1990 -
Extra regional miljöövervakning: fys-kem, miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Näringsämnen   - 2018 2018
Extra regional miljöövervakning: fys-kem, miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Särskilda förorenande ämnen   - 2018 2018
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   2 gånger per år 1990 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 2 gånger per år 1990 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 2 gånger per år 1990 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 2 gånger per år 1990 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 2 gånger per år 1990 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 1990 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 1990 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Försurning   2 gånger per år 1990 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Försurning pH 2 gånger per år 1990 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 1990 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningKEU, Kronobergs länFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenVattenfärg
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
TemperaturförhållandeTemperatur