Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Ryssbysjön (WA91388697)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Ryssbysjön (WA91388697)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Ryssbysjön (WA91388697)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Ryssbysjön (WA91388697)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:42 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Kronoberg - 07
Kommun
Ljungby - 0781
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Helge å - SE88000
Åtgärdsområde
Helgeå
Startår
1984
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6297894
SWEREF99 TM Östlig: 449245

RT 90 2,5 gon V - X: 6300670
RT 90 2,5 gon V - Y: 1400060

WGS84 Latitud: 56.8221961671
WGS84 Longitud: 14.1684633826

ETRS-89 Latitud: 56.82212
ETRS-89 Longitud: 14.16844

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Extra regional miljöövervakning: fys-kem, miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Ryssbysjön utlopp
KEU, Kronobergs län Vattenkemi c090 Ryssbysjön utlopp

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Kronobergs län Vattenkemi Ljusförhållanden   2 gånger per år 1984 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Ljusförhållanden Vattenfärg 2 gånger per år 1984 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Temperaturförhållande   2 gånger per år 1984 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Temperaturförhållande Temperatur 2 gånger per år 1984 -
Extra regional miljöövervakning: fys-kem, miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Näringsämnen   - 2018 2018
Extra regional miljöövervakning: fys-kem, miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Särskilda förorenande ämnen   - 2018 2018
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   2 gånger per år 1984 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 2 gånger per år 1984 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 2 gånger per år 1984 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 2 gånger per år 1984 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 2 gånger per år 1984 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 1984 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 1984 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Försurning   2 gånger per år 1984 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Försurning pH 2 gånger per år 1984 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 1984 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningKEU, Kronobergs länFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenVattenfärg
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
TemperaturförhållandeTemperatur