Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Linnebjörkesjön (WA61782398)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Linnebjörkesjön (WA61782398)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Linnebjörkesjön (WA61782398)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Linnebjörkesjön (WA61782398)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:35 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Kronoberg - 07
Kommun
Växjö - 0780
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Mörrumsån - SE86000
Åtgärdsområde
Mörrumsån
Startår
1987
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6312805
SWEREF99 TM Östlig: 509205

RT 90 2,5 gon V - X: 6314880
RT 90 2,5 gon V - Y: 1460220

WGS84 Latitud: 56.9587961386
WGS84 Longitud: 15.1514384588

ETRS-89 Latitud: 56.95875
ETRS-89 Longitud: 15.15136

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Extra regional miljöövervakning: fys-kem, miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Linnebjörkesjöns utlopp Osmaden
KEU, Kronobergs län Vattenkemi k060 Linnebjörkesjön ut

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Kronobergs län Vattenkemi Ljusförhållanden   2 gånger per år 1987 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Ljusförhållanden Vattenfärg 2 gånger per år 1987 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Temperaturförhållande   2 gånger per år 1987 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Temperaturförhållande Temperatur 2 gånger per år 1987 -
Extra regional miljöövervakning: fys-kem, miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Näringsämnen   - 2018 2018
Extra regional miljöövervakning: fys-kem, miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Särskilda förorenande ämnen   - 2018 2018
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   2 gånger per år 1987 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 2 gånger per år 1987 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 2 gånger per år 1987 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 2 gånger per år 1987 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 2 gånger per år 1987 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 1987 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 1987 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Försurning   2 gånger per år 1987 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Försurning pH 2 gånger per år 1987 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 1987 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningKEU, Kronobergs länFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenVattenfärg
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
TemperaturförhållandeTemperatur