Asasjön utlopp

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE633007-143929
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Asasjön (WA91596859)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Asasjön (WA91596859)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Asasjön (WA91596859)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Asasjön (WA91596859)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:33 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Kronoberg - 07
Kommun
Växjö - 0780
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Mörrumsån - SE86000
Åtgärdsområde
Mörrumsån
Startår
1984
Slutår
2018
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6327740
SWEREF99 TM Östlig: 488107

RT 90 2,5 gon V - X: 6330070
RT 90 2,5 gon V - Y: 1439290

WGS84 Latitud: 57.0929314922
WGS84 Longitud: 14.8037346456

ETRS-89 Latitud: 57.09286
ETRS-89 Longitud: 14.80373

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Extra regional miljöövervakning: fys-kem, miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Asasjön utlopp
KEU, Kronobergs län Vattenkemi c120 Asasjön utlopp

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Kronobergs län Vattenkemi Ljusförhållanden   2 gånger per år 1984 2014
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Ljusförhållanden Vattenfärg 2 gånger per år 1984 2014
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 1984 2014
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 1984 2014
Extra regional miljöövervakning: fys-kem, miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Näringsämnen   - 2018 2018
Extra regional miljöövervakning: fys-kem, miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Särskilda förorenande ämnen   - 2018 2018
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   2 gånger per år 1984 2014
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 2 gånger per år 1984 2014
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 2 gånger per år 1984 2014
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 2 gånger per år 1984 2014
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 2 gånger per år 1984 2014
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Försurning   2 gånger per år 1984 2014
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Försurning pH 2 gånger per år 1984 2014
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 1984 2014

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningKEU, Kronobergs länFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenVattenfärg
SalthaltsförhållandenKonduktivitet