Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Oskarshamnsområdet (WA75358869)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Oskarshamnsområdet (WA75358869)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Oskarshamnsområdet (WA75358869)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Oskarshamnsområdet (WA75358869)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:12 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2016-04-12 13:44 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Kust
Län
Kalmar - 08
Kommun
Oskarshamn - 0882
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Havet - SE00
Åtgärdsområde
Virån-Oskarshamn
Startår
1984
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6348876
SWEREF99 TM Östlig: 590135

RT 90 2,5 gon V - X: 6350005
RT 90 2,5 gon V - Y: 1541601

WGS84 Latitud: 57.2738269656
WGS84 Longitud: 16.4984987854

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Kalmar läns kustvatten Miljögifter i sediment O8MS O8MS
SRK, Kalmar läns kustvatten Mjukbottenfauna O8MS O8MS

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Kalmar läns kustvatten Mjukbottenfauna Bottenfauna   Vart annat år 1984 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Kalmar läns kustvatten Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen   - 1985 -
SRK, Kalmar läns kustvatten Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar - 1985 -
SRK, Kalmar läns kustvatten Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar - 1985 -
SRK, Kalmar läns kustvatten Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar - 1985 -
SRK, Kalmar läns kustvatten Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar - 1985 -
SRK, Kalmar läns kustvatten Miljögifter i sediment Särskilda förorenande ämnen   - 1985 -
SRK, Kalmar läns kustvatten Miljögifter i sediment Särskilda förorenande ämnen Arsenik - 1985 -
SRK, Kalmar läns kustvatten Miljögifter i sediment Särskilda förorenande ämnen Krom - 1985 -
SRK, Kalmar läns kustvatten Miljögifter i sediment Särskilda förorenande ämnen Zink - 1985 -
SRK, Kalmar läns kustvatten Miljögifter i sediment Särskilda förorenande ämnen Koppar - 1985 -
SRK, Kalmar läns kustvatten Miljögifter i sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   - 1985 -
SRK, Kalmar läns kustvatten Miljögifter i sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt - 1985 -