Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Vänern - Dalbosjön (WA49493602)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Vänern - Dalbosjön (WA49493602)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Vänern - Dalbosjön (WA49493602)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Vänern - Dalbosjön (WA49493602)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:38 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Västra Götaland - 14
Kommun
Åmål - 1492
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Vänern och dess närområden
Startår
1973
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6524989
SWEREF99 TM Östlig: 373862

RT 90 2,5 gon V - X: 6528770
RT 90 2,5 gon V - Y: 1327350

WGS84 Latitud: 58.8462306995
WGS84 Longitud: 12.8139802504

ETRS-89 Latitud: 58.84622
ETRS-89 Longitud: 12.81396

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Vattenkemi i sjöar Vänern, Megrundet
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Djurplankton Vänern, Megrundet
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Växtplankton Vänern, Megrundet
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Bottenfauna Vänern, Megrundet

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

NMÖ, Stora sjöarna Vänern Växtplankton Växtplankton   4 gånger per år 1973 -
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Växtplankton Växtplankton Klorofyll a 5 gånger per år 1973 -
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Växtplankton Växtplankton Andel blågrönalger 4 gånger per år 1973 -
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Växtplankton Växtplankton Artantal för växtplankton 4 gånger per år 1992 -
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Växtplankton Växtplankton Trofiskt planktonindex (TPI) 4 gånger per år 1973 -
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Växtplankton Växtplankton Totalbiomassa 4 gånger per år 1973 -
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Bottenfauna Bottenfauna   1 gång per år 1973 -
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Bottenfauna Bottenfauna BQI 1 gång per år 1973 -
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Djurplankton Djurplankton   2 gånger per år 1973 -
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Djurplankton Djurplankton Biovolym för djurplankton 2 gånger per år 1973 -
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Djurplankton Djurplankton Artantal för djurplankton 2 gånger per år 1973 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

NMÖ, Stora sjöarna Vänern Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   5 gånger per år 1973 -
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 5 gånger per år 1973 -
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 5 gånger per år 1973 -
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Ammonium 5 gånger per år 1973 -
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Kjeldahlkväve 5 gånger per år 1973 2010
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Kisel 5 gånger per år 1973 -
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC 5 gånger per år 1987 -
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Fosfat 5 gånger per år 1973 -
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 5 gånger per år 1973 -
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   5 gånger per år 1973 -
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 5 gånger per år 1973 -
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Grumlighet 5 gånger per år 2010 -
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 5 gånger per år 1973 -
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   5 gånger per år 1973 -
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 5 gånger per år 1973 -
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Kemisk syreförbrukning, Mn 5 gånger per år 1973 2001
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   5 gånger per år 1973 -
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 5 gånger per år 1973 -
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 5 gånger per år 1973 -
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 5 gånger per år 1973 -
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 5 gånger per år 1973 -
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 5 gånger per år 1973 -
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fluor 5 gånger per år 1994 -
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 5 gånger per år 1973 -
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   5 gånger per år 1973 -
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 5 gånger per år 1973 -
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   5 gånger per år 1973 -
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 5 gånger per år 1973 -
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Vattenkemi i sjöar Försurning   5 gånger per år 1973 -
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Vattenkemi i sjöar Försurning pH 5 gånger per år 1973 -
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 5 gånger per år 1973 -
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Vattenkemi i sjöar Försurning Sulfat 5 gånger per år 1973 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningNMÖ, Stora sjöarnaBottenfauna
FörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenSiktdjup
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
TemperaturförhållandeTemperatur
Växtplankton
Operativ övervakningNMÖ, Stora sjöarnaBottenfauna
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenSiktdjup
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SyrgasförhållandenSyrgas
Växtplankton

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning ID Version  
Nitratdirektivet
Natura 2000
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet Ja Beslutad