Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Åkforsån (WA19087683)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Åkforsån (WA19087683)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Åkforsån (WA19087683)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2015-04-01 15:40 av Länsstyrelsen i Södermanlands län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Södermanland - 04
Kommun
Katrineholm - 0483
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Nyköpingsån - SE65000
Åtgärdsområde
Nyköpingsån
Startår
1959
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6530554
SWEREF99 TM Östlig: 583505

RT 90 2,5 gon V - X: 6531810
RT 90 2,5 gon V - Y: 1537140

WGS84 Latitud: 58.9065817662
WGS84 Longitud: 16.4496178121

ETRS-89 Latitud: 58.90657
ETRS-89 Longitud: 16.44961

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund SRK påväxt i rinnande vatten - kiselalgsanalys K23 Åkforsån
SRK, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund Hydrografi och närsalter K23 Åkforsån

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund Hydrografi och närsalter Syrgasförhållanden   6 gånger per år 1959 -
SRK, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund Hydrografi och närsalter Ljusförhållanden   6 gånger per år 1959 -
SRK, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund Hydrografi och närsalter Näringsämnen   6 gånger per år 1959 -
SRK, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund Hydrografi och närsalter Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 1959 -
SRK, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund Hydrografi och närsalter Temperaturförhållande   6 gånger per år 1959 -
SRK, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund Hydrografi och närsalter Försurning   6 gånger per år 1959 -

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund SRK påväxt i rinnande vatten - kiselalgsanalys Påväxt-kiselalger   1 gång per år 2010 -
SRK, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund SRK påväxt i rinnande vatten - kiselalgsanalys Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger 1 gång per år 2010 -
SRK, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund SRK påväxt i rinnande vatten - kiselalgsanalys Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar 1 gång per år 2010 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Operativ övervakningSRK, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbundPåväxt-kiselalger