Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Näshultasjön (WA49579770)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Näshultasjön (WA49579770)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Näshultasjön (WA49579770)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Näshultasjön (WA49579770)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2015-11-09 13:41 av Länsstyrelsen i Örebro län
Vattenkategori
Sjö
Län
Södermanland - 04
Kommun
Eskilstuna - 0484
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Hjälmaren
Startår
1974
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6565392
SWEREF99 TM Östlig: 577031

RT 90 2,5 gon V - X: 6566735
RT 90 2,5 gon V - Y: 1531085

WGS84 Latitud: 59.220567
WGS84 Longitud: 16.349486

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Kvicksilver i gädda, Södermanlands län Kvicksilver i gädda Näshultasjön
RMÖ, Makrofyter i sjöar, Södermanlands län Makrofyter i Sjöar Näshultasjön
RMÖ, Växtplankton i sjöar, Södermanlands län Växtplankton i sjöar Näshultasjön
RMÖ, vattenkemi i sjöar, Södermanlands län Vattenkemi Näshultasjön
SRK, Eskilstunaån Klorofyll och växtplankton i sjöar 5010 Näshultasjön
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar 5010 Näshultasjön
SRK, Eskilstunaån Bottenfauna i sjöar 5010 Näshultasjön

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Eskilstunaån Klorofyll och växtplankton i sjöar Växtplankton   1 gång per år 1974 -
SRK, Eskilstunaån Klorofyll och växtplankton i sjöar Växtplankton Andel blågrönalger Vart annat år 1974 -
SRK, Eskilstunaån Klorofyll och växtplankton i sjöar Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 1974 -
SRK, Eskilstunaån Klorofyll och växtplankton i sjöar Växtplankton Artantal för växtplankton Vart annat år 1974 -
SRK, Eskilstunaån Klorofyll och växtplankton i sjöar Växtplankton Trofiskt planktonindex (TPI) Vart annat år 1974 -
SRK, Eskilstunaån Klorofyll och växtplankton i sjöar Växtplankton Totalbiomassa Vart annat år 1974 -
SRK, Eskilstunaån Klorofyll och växtplankton i sjöar Växtplankton Näringsämnespåverkan växtplankton Vart annat år 1974 -
RMÖ, Växtplankton i sjöar, Södermanlands län Växtplankton i sjöar Växtplankton   Vart annat år 2009 -
RMÖ, Växtplankton i sjöar, Södermanlands län Växtplankton i sjöar Växtplankton Andel blågrönalger Vart annat år 2009 -
RMÖ, Växtplankton i sjöar, Södermanlands län Växtplankton i sjöar Växtplankton Trofiskt planktonindex (TPI) Vart annat år 2009 -
RMÖ, Växtplankton i sjöar, Södermanlands län Växtplankton i sjöar Växtplankton Artantal för växtplankton Vart annat år 2009 -
RMÖ, Växtplankton i sjöar, Södermanlands län Växtplankton i sjöar Växtplankton Totalbiomassa Vart annat år 2009 -
RMÖ, vattenkemi i sjöar, Södermanlands län Vattenkemi Växtplankton   1 gång per år 2009 -
RMÖ, vattenkemi i sjöar, Södermanlands län Vattenkemi Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 2009 -
RMÖ, Makrofyter i sjöar, Södermanlands län Makrofyter i Sjöar Makrofyter   En gång 2009 -
SRK, Eskilstunaån Bottenfauna i sjöar Bottenfauna   Var tredje år 1974 -
SRK, Eskilstunaån Bottenfauna i sjöar Bottenfauna BQI Var tredje år 2003 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   1 gång per år 1997 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 1 gång per år 1997 -
RMÖ, Kvicksilver i gädda, Södermanlands län Kvicksilver i gädda Prioriterade ämnen   En gång 2010 2011
RMÖ, Kvicksilver i gädda, Södermanlands län Kvicksilver i gädda Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar En gång 2010 2011
RMÖ, vattenkemi i sjöar, Södermanlands län Vattenkemi Ljusförhållanden   1 gång per år 2009 -
RMÖ, vattenkemi i sjöar, Södermanlands län Vattenkemi Ljusförhållanden Siktdjup 1 gång per år 2009 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   1 gång per år 1997 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 1 gång per år 1997 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 1 gång per år 1997 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC 1 gång per år 1997 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 1 gång per år 1997 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Ammonium 1 gång per år 1997 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Fosfat 1 gång per år 1997 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   1 gång per år 1997 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 1 gång per år 1997 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Grumlighet 1 gång per år 2016 -
RMÖ, vattenkemi i sjöar, Södermanlands län Vattenkemi Näringsämnen   1 gång per år 2009 -
RMÖ, vattenkemi i sjöar, Södermanlands län Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor 1 gång per år 2009 -
RMÖ, vattenkemi i sjöar, Södermanlands län Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve 1 gång per år 2009 -
RMÖ, vattenkemi i sjöar, Södermanlands län Vattenkemi Näringsämnen Kisel 1 gång per år 2009 -
RMÖ, vattenkemi i sjöar, Södermanlands län Vattenkemi Näringsämnen TOC 1 gång per år 2009 -
RMÖ, vattenkemi i sjöar, Södermanlands län Vattenkemi Näringsämnen Ammonium 1 gång per år 2009 -
RMÖ, vattenkemi i sjöar, Södermanlands län Vattenkemi Näringsämnen Fosfat 1 gång per år 2009 -
RMÖ, vattenkemi i sjöar, Södermanlands län Vattenkemi Näringsämnen Nitrat + nitrit 1 gång per år 2009 -
RMÖ, vattenkemi i sjöar, Södermanlands län Vattenkemi Temperaturförhållande   1 gång per år 2009 -
RMÖ, vattenkemi i sjöar, Södermanlands län Vattenkemi Temperaturförhållande Temperatur 1 gång per år 2009 -
RMÖ, vattenkemi i sjöar, Södermanlands län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   1 gång per år 2009 -
RMÖ, vattenkemi i sjöar, Södermanlands län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 1 gång per år 2009 -
RMÖ, vattenkemi i sjöar, Södermanlands län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 1 gång per år 2009 -
RMÖ, vattenkemi i sjöar, Södermanlands län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 1 gång per år 2009 -
RMÖ, vattenkemi i sjöar, Södermanlands län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 1 gång per år 2009 -
RMÖ, vattenkemi i sjöar, Södermanlands län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 1 gång per år 2009 -
RMÖ, vattenkemi i sjöar, Södermanlands län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 1 gång per år 2009 -
RMÖ, vattenkemi i sjöar, Södermanlands län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fluor 1 gång per år 2009 -
RMÖ, vattenkemi i sjöar, Södermanlands län Vattenkemi Salthaltsförhållanden   1 gång per år 2009 -
RMÖ, vattenkemi i sjöar, Södermanlands län Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 1 gång per år 2009 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Försurning   1 gång per år 1997 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Försurning pH 1 gång per år 1997 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 1 gång per år 1997 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   1 gång per år 1997 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 1 gång per år 1997 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Suspenderade ämnen 1 gång per år 2016 2018
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   1 gång per år 1997 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   1 gång per år 1997 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 1 gång per år 1997 -
RMÖ, vattenkemi i sjöar, Södermanlands län Vattenkemi Försurning   1 gång per år 2009 -
RMÖ, vattenkemi i sjöar, Södermanlands län Vattenkemi Försurning pH 1 gång per år 2009 -
RMÖ, vattenkemi i sjöar, Södermanlands län Vattenkemi Försurning Alkalinitet 1 gång per år 2009 -
RMÖ, vattenkemi i sjöar, Södermanlands län Vattenkemi Försurning Sulfat 1 gång per år 2009 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, EskilstunaånBottenfauna
FörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenSiktdjup
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SyrgasförhållandenSyrgas
TemperaturförhållandeTemperatur
Växtplankton
RMÖ, Makrofyter i sjöar, Södermanlands länMakrofyter
RMÖ, vattenkemi i sjöar, Södermanlands länFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenSiktdjup
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningSRK, EskilstunaånNäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Växtplankton
RMÖ, vattenkemi i sjöar, Södermanlands länNäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve