Farstaviken 10 (Baggensfjärden)

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE658105-164613
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Baggensfjärden (WA30569070)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Baggensfjärden (WA30569070)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Baggensfjärden (WA30569070)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Baggensfjärden (WA30569070)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:12 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2016-04-12 13:41 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Kust
Län
Stockholm - 01
Kommun
Värmdö - 0120
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Havet - SE00
Åtgärdsområde
Nackas och Värmdös fjärdar
Startår
2012
Slutår
2012
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6581099
SWEREF99 TM Östlig: 691865

RT 90 2,5 gon V - X: 6581056
RT 90 2,5 gon V - Y: 1646133

WGS84 Latitud: 59.32
WGS84 Longitud: 18.37

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SCR, Värmdö kommun, miljögifter Miljögifter i sediment Farstaviken 10 (Baggensfjärden)

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SCR, Värmdö kommun, miljögifter Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen   En gång 2012 2012
SCR, Värmdö kommun, miljögifter Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar En gång 2012 2012
SCR, Värmdö kommun, miljögifter Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar En gång 2012 2012
SCR, Värmdö kommun, miljögifter Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Tributyltenn föreningar En gång 2012 2012

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSCR, Värmdö kommun, miljögifterPrioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenTributyltenn föreningar
Operativ övervakningSCR, Värmdö kommun, miljögifterPrioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenTributyltenn föreningar