Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Baggensfjärden (WA30569070)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Baggensfjärden (WA30569070)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Baggensfjärden (WA30569070)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Baggensfjärden (WA30569070)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:12 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2016-04-12 13:40 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Kust
Län
Stockholm - 01
Kommun
Värmdö - 0120
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Havet - SE00
Åtgärdsområde
Nackas och Värmdös fjärdar
Startår
2009
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6581151
SWEREF99 TM Östlig: 692138

RT 90 2,5 gon V - X: 6581104
RT 90 2,5 gon V - Y: 1646407

WGS84 Latitud: 59.32
WGS84 Longitud: 18.37

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SCR, Värmdö kommun, miljögifter Miljögifter i sediment SCR-VÄR-SED-3 Baggensfjärden, Farstaviken
SRK, Stockholm Vatten AB - Skärgårdsprogrammet Fytoplankton RK-KUST-Farstaviken Farstaviken
SRK, Stockholm Vatten AB - Skärgårdsprogrammet Bottenfauna RK-KUST-Farstaviken Farstaviken
SRK, Stockholm Vatten AB - Skärgårdsprogrammet Vattenkemi RK-KUST-Farstaviken Farstaviken

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Stockholm Vatten AB - Skärgårdsprogrammet Fytoplankton Växtplankton   9 gånger per år 2015 -
SRK, Stockholm Vatten AB - Skärgårdsprogrammet Fytoplankton Växtplankton Totalbiomassa 9 gånger per år 2015 -
SRK, Stockholm Vatten AB - Skärgårdsprogrammet Vattenkemi Växtplankton   9 gånger per år 2015 -
SRK, Stockholm Vatten AB - Skärgårdsprogrammet Vattenkemi Växtplankton Klorofyll a 9 gånger per år 2015 -
SRK, Stockholm Vatten AB - Skärgårdsprogrammet Bottenfauna Bottenfauna   Vart annat år 2016 -
SRK, Stockholm Vatten AB - Skärgårdsprogrammet Bottenfauna Bottenfauna BQI Vart annat år 2016 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Stockholm Vatten AB - Skärgårdsprogrammet Vattenkemi Ljusförhållanden   9 gånger per år 2015 -
SRK, Stockholm Vatten AB - Skärgårdsprogrammet Vattenkemi Ljusförhållanden Siktdjup 9 gånger per år 2015 -
SRK, Stockholm Vatten AB - Skärgårdsprogrammet Vattenkemi Näringsämnen   9 gånger per år 2015 -
SRK, Stockholm Vatten AB - Skärgårdsprogrammet Vattenkemi Näringsämnen Totalmängd kväve - sommar 3 gånger per år 2015 -
SRK, Stockholm Vatten AB - Skärgårdsprogrammet Vattenkemi Näringsämnen Totalmängd fosfor - sommar 3 gånger per år 2015 -
SCR, Värmdö kommun, miljögifter Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen   En gång 2009 2012
SCR, Värmdö kommun, miljögifter Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar En gång 2009 2012
SCR, Värmdö kommun, miljögifter Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar En gång 2009 2012
SCR, Värmdö kommun, miljögifter Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Tributyltenn föreningar En gång 2010 2010

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSCR, Värmdö kommun, miljögifterPrioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenTributyltenn föreningar
Operativ övervakningSCR, Värmdö kommun, miljögifterPrioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenTributyltenn föreningar