Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Björnklammen (WA16786113)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Björnklammen (WA16786113)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Björnklammen (WA16786113)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Björnklammen (WA16786113)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:06 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Värmland - 17
Kommun
Säffle - 1785
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Byälven
Startår
1995
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6584176
SWEREF99 TM Östlig: 358166

RT 90 2,5 gon V - X: 6588177
RT 90 2,5 gon V - Y: 1312361

WGS84 Latitud: 59.3723751286
WGS84 Longitud: 12.5038993106

ETRS-89 Latitud: 59.37237
ETRS-89 Longitud: 12.50389

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Värmlands län, Sötvatten Vattenkemi i kalkade tidsseriesjöar 17STA1254 Björnklammen mitt

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Värmlands län, Sötvatten Vattenkemi i kalkade tidsseriesjöar Ljusförhållanden   2 gånger per år 1996 -
RMÖ, Värmlands län, Sötvatten Vattenkemi i kalkade tidsseriesjöar Ljusförhållanden Siktdjup 2 gånger per år 1996 -
RMÖ, Värmlands län, Sötvatten Vattenkemi i kalkade tidsseriesjöar Prioriterade ämnen   1 gång per år 1996 -
RMÖ, Värmlands län, Sötvatten Vattenkemi i kalkade tidsseriesjöar Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 1 gång per år 1996 -
RMÖ, Värmlands län, Sötvatten Vattenkemi i kalkade tidsseriesjöar Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 1 gång per år 1996 -
RMÖ, Värmlands län, Sötvatten Vattenkemi i kalkade tidsseriesjöar Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 1 gång per år 1996 -
RMÖ, Värmlands län, Sötvatten Vattenkemi i kalkade tidsseriesjöar Näringsämnen   4 gånger per år 1995 -
RMÖ, Värmlands län, Sötvatten Vattenkemi i kalkade tidsseriesjöar Näringsämnen Totalkväve 4 gånger per år 1995 -
RMÖ, Värmlands län, Sötvatten Vattenkemi i kalkade tidsseriesjöar Näringsämnen Totalfosfor 4 gånger per år 1995 -
RMÖ, Värmlands län, Sötvatten Vattenkemi i kalkade tidsseriesjöar Näringsämnen Järn 4 gånger per år 1996 -
RMÖ, Värmlands län, Sötvatten Vattenkemi i kalkade tidsseriesjöar Näringsämnen Ammonium 4 gånger per år 1995 -
RMÖ, Värmlands län, Sötvatten Vattenkemi i kalkade tidsseriesjöar Näringsämnen Mangan 4 gånger per år 1996 -
RMÖ, Värmlands län, Sötvatten Vattenkemi i kalkade tidsseriesjöar Näringsämnen Kisel 4 gånger per år 1995 -
RMÖ, Värmlands län, Sötvatten Vattenkemi i kalkade tidsseriesjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 4 gånger per år 1995 -
RMÖ, Värmlands län, Sötvatten Vattenkemi i kalkade tidsseriesjöar Näringsämnen Fosfat 4 gånger per år 1995 -
RMÖ, Värmlands län, Sötvatten Vattenkemi i kalkade tidsseriesjöar Näringsämnen TOC 4 gånger per år 1995 -
RMÖ, Värmlands län, Sötvatten Vattenkemi i kalkade tidsseriesjöar Särskilda förorenande ämnen   1 gång per år 1996 -
RMÖ, Värmlands län, Sötvatten Vattenkemi i kalkade tidsseriesjöar Särskilda förorenande ämnen Arsenik 1 gång per år 1996 -
RMÖ, Värmlands län, Sötvatten Vattenkemi i kalkade tidsseriesjöar Särskilda förorenande ämnen Krom 1 gång per år 1996 -
RMÖ, Värmlands län, Sötvatten Vattenkemi i kalkade tidsseriesjöar Särskilda förorenande ämnen Zink 1 gång per år 1996 -
RMÖ, Värmlands län, Sötvatten Vattenkemi i kalkade tidsseriesjöar Särskilda förorenande ämnen Koppar 1 gång per år 1996 -
RMÖ, Värmlands län, Sötvatten Vattenkemi i kalkade tidsseriesjöar Salthaltsförhållanden   4 gånger per år 1995 -
RMÖ, Värmlands län, Sötvatten Vattenkemi i kalkade tidsseriesjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 4 gånger per år 1995 -
RMÖ, Värmlands län, Sötvatten Vattenkemi i kalkade tidsseriesjöar Temperaturförhållande   4 gånger per år 1996 -
RMÖ, Värmlands län, Sötvatten Vattenkemi i kalkade tidsseriesjöar Temperaturförhållande Temperatur 4 gånger per år 1996 -
RMÖ, Värmlands län, Sötvatten Vattenkemi i kalkade tidsseriesjöar Försurning   4 gånger per år 1995 -
RMÖ, Värmlands län, Sötvatten Vattenkemi i kalkade tidsseriesjöar Försurning pH 4 gånger per år 1995 -
RMÖ, Värmlands län, Sötvatten Vattenkemi i kalkade tidsseriesjöar Försurning Alkalinitet 4 gånger per år 1995 -
RMÖ, Värmlands län, Sötvatten Vattenkemi i kalkade tidsseriesjöar Försurning Sulfat 4 gånger per år 1995 -
RMÖ, Värmlands län, Sötvatten Vattenkemi i kalkade tidsseriesjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   4 gånger per år 1995 -
RMÖ, Värmlands län, Sötvatten Vattenkemi i kalkade tidsseriesjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 4 gånger per år 1995 -
RMÖ, Värmlands län, Sötvatten Vattenkemi i kalkade tidsseriesjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 4 gånger per år 1995 -
RMÖ, Värmlands län, Sötvatten Vattenkemi i kalkade tidsseriesjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt 1 gång per år 1996 -
RMÖ, Värmlands län, Sötvatten Vattenkemi i kalkade tidsseriesjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 4 gånger per år 1995 -
RMÖ, Värmlands län, Sötvatten Vattenkemi i kalkade tidsseriesjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Vanadin 1 gång per år 1996 -
RMÖ, Värmlands län, Sötvatten Vattenkemi i kalkade tidsseriesjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 4 gånger per år 1995 -
RMÖ, Värmlands län, Sötvatten Vattenkemi i kalkade tidsseriesjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium 4 gånger per år 1996 -
RMÖ, Värmlands län, Sötvatten Vattenkemi i kalkade tidsseriesjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fluor 4 gånger per år 1995 -
RMÖ, Värmlands län, Sötvatten Vattenkemi i kalkade tidsseriesjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 4 gånger per år 1995 -
RMÖ, Värmlands län, Sötvatten Vattenkemi i kalkade tidsseriesjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 4 gånger per år 1995 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRMÖ, Värmlands län, SötvattenFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenSiktdjup
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningRMÖ, Värmlands län, SötvattenFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH