N. Prästfjärden 55m

  • Arkivläge
  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE658884-159234
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Mälaren-Gripsholmsviken (SE658594-159015)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Mälaren-Prästfjärden (WA89970645)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Mälaren-Prästfjärden (WA89970645)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Mälaren-Prästfjärden (WA89970645)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2015-02-18 16:16
Vattenkategori
Sjö
Län
Stockholm - 01
Kommun
Ekerö - 0125
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Prästfjärden-Närområde
Startår
1969
Slutår
2014
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6588229
SWEREF99 TM Östlig: 637995

RT 90 2,5 gon V - X: 6588840
RT 90 2,5 gon V - Y: 1592340

WGS84 Latitud: 59.4100153027
WGS84 Longitud: 17.4312240063

ETRS-89 Latitud: 59.41000
ETRS-89 Longitud: 17.43121

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Nitratdirektivet
Natura 2000
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet