Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Töck (WA21871582)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Töck (WA21871582)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Töck (WA21871582)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Töck (WA21871582)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:03 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Värmland - 17
Kommun
Årjäng - 1765
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Upperudsälven
Startår
1983
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6601038
SWEREF99 TM Östlig: 320920

RT 90 2,5 gon V - X: 6605500
RT 90 2,5 gon V - Y: 1275300

WGS84 Latitud: 59.509390546
WGS84 Longitud: 11.8353550568

ETRS-89 Latitud: 59.50938
ETRS-89 Longitud: 11.83534

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Värmlands län Vattenkemi i sjöar 17STA0787 Töcks utlopp, töcksfors
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Tö1 Töcks utlopp, bron uppströms kraftverket

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Ljusförhållanden   4 gånger per år 1993 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg 4 gånger per år 1993 2015
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Ljusförhållanden Grumlighet 4 gånger per år 1993 2011
KEU, Värmlands län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   2 gånger per år 1983 2012
KEU, Värmlands län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 2 gånger per år 1983 2012
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Temperaturförhållande   4 gånger per år 1993 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 4 gånger per år 1993 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Salthaltsförhållanden   4 gånger per år 1993 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 4 gånger per år 1993 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Näringsämnen   4 gånger per år 1993 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Näringsämnen Totalkväve 4 gånger per år 1993 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 4 gånger per år 1993 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 4 gånger per år 1993 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Näringsämnen TOC 4 gånger per år 2002 -
KEU, Värmlands län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 1983 2012
KEU, Värmlands län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 1983 2012
KEU, Värmlands län Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   2 gånger per år 1983 2012
KEU, Värmlands län Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 2 gånger per år 1983 2012
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   4 gånger per år 2013 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 4 gånger per år 2013 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 4 gånger per år 2013 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 4 gånger per år 2013 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 4 gånger per år 2013 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Försurning   4 gånger per år 1993 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Försurning pH 4 gånger per år 1993 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Försurning Alkalinitet 4 gånger per år 1993 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Försurning Sulfat 4 gånger per år 1993 2001
KEU, Värmlands län Vattenkemi i sjöar Försurning   2 gånger per år 1983 2012
KEU, Värmlands län Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 1983 2012
KEU, Värmlands län Vattenkemi i sjöar Försurning pH 2 gånger per år 1983 2012

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, UpperudsälvenFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
TemperaturförhållandeTemperatur