Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Mellan-Fryken (WA52451708)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Mellan-Fryken (WA52451708)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Mellan-Fryken (WA52451708)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Mellan-Fryken (WA52451708)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2019-01-24 10:38 av Länsstyrelsen i Värmlands län
Vattenkategori
Sjö
Län
Värmland - 17
Kommun
Sunne - 1766
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Norsälven
Startår
1985
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6632679
SWEREF99 TM Östlig: 396193

RT 90 2,5 gon V - X: 6636242
RT 90 2,5 gon V - Y: 1350996

WGS84 Latitud: 59,8187836448504
WGS84 Longitud: 13,1488713523098

ETRS-89 Latitud: 59.81297
ETRS-89 Longitud: 13.14566

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Norsälven Bottenfauna MF1 Mellan-Fryken, Kolsnäsudden
SRK, Norsälven Växtplankton i sjöar MF1 Mellan-Fryken, Kolsnäsudden
SRK, Norsälven Vattenkemi i sjöar MF1 Mellan-Fryken, Kolsnäsudden
SRK, Norsälven Sedimentundersökning MF1 Mellan-Fryken, Kolsnäsudden

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Norsälven Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   2 gånger per år 1985 -
SRK, Norsälven Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 2 gånger per år 1985 -
SRK, Norsälven Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   2 gånger per år 1985 -
SRK, Norsälven Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 2 gånger per år 1985 -
SRK, Norsälven Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 2 gånger per år 1985 2013
SRK, Norsälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   2 gånger per år 1985 -
SRK, Norsälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 2 gånger per år 1985 -
SRK, Norsälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 2 gånger per år 1985 -
SRK, Norsälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Ammonium 2 gånger per år 1998 -
SRK, Norsälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 2 gånger per år 1985 -
SRK, Norsälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC 2 gånger per år 1997 -
SRK, Norsälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Fosfat 2 gånger per år 2019 -
SRK, Norsälven Vattenkemi i sjöar Försurning   2 gånger per år 1985 -
SRK, Norsälven Vattenkemi i sjöar Försurning pH 2 gånger per år 1985 -
SRK, Norsälven Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 1991 -
SRK, Norsälven Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 1985 -
SRK, Norsälven Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 1985 -
SRK, Norsälven Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   2 gånger per år 1985 -
SRK, Norsälven Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 2 gånger per år 1985 -
SRK, Norsälven Sedimentundersökning Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   annat 2000 -
SRK, Norsälven Sedimentundersökning Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt annat 2000 -
SRK, Norsälven Sedimentundersökning Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Glödrest annat 2000 -
SRK, Norsälven Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   2 gånger per år 2010 -
SRK, Norsälven Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 2 gånger per år 2010 -
SRK, Norsälven Sedimentundersökning Näringsämnen   annat 2000 -
SRK, Norsälven Sedimentundersökning Näringsämnen TOC annat 2000 -
SRK, Norsälven Sedimentundersökning Näringsämnen Totalkväve annat 2000 -
SRK, Norsälven Sedimentundersökning Näringsämnen Totalfosfor annat 2000 -
SRK, Norsälven Sedimentundersökning Särskilda förorenande ämnen   annat 2000 -
SRK, Norsälven Sedimentundersökning Särskilda förorenande ämnen Krom annat 2000 -
SRK, Norsälven Sedimentundersökning Särskilda förorenande ämnen Koppar annat 2000 -
SRK, Norsälven Sedimentundersökning Särskilda förorenande ämnen Zink annat 2000 -
SRK, Norsälven Sedimentundersökning Särskilda förorenande ämnen Arsenik annat 2000 -
SRK, Norsälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen   annat 2000 -
SRK, Norsälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar annat 2000 -
SRK, Norsälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar annat 2000 -
SRK, Norsälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar annat 2000 -
SRK, Norsälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar annat 2000 -

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Norsälven Bottenfauna Bottenfauna   Var tredje år 1998 -
SRK, Norsälven Bottenfauna Bottenfauna ASPT Var tredje år 1998 -
SRK, Norsälven Bottenfauna Bottenfauna BQI Var tredje år 1998 -
SRK, Norsälven Bottenfauna Bottenfauna MILA Var tredje år 1998 -
SRK, Norsälven Växtplankton i sjöar Växtplankton   1 gång per år 1997 -
SRK, Norsälven Växtplankton i sjöar Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 1997 -
SRK, Norsälven Växtplankton i sjöar Växtplankton Totalbiomassa 1 gång per år 2003 -
SRK, Norsälven Växtplankton i sjöar Växtplankton Andel blågrönalger 1 gång per år 2003 -
SRK, Norsälven Växtplankton i sjöar Växtplankton Artantal för växtplankton 1 gång per år 2003 -
SRK, Norsälven Växtplankton i sjöar Växtplankton Trofiskt planktonindex (TPI) 1 gång per år 2003 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, NorsälvenBottenfauna
FörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenSiktdjup
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
TemperaturförhållandeTemperatur
Växtplankton
Operativ övervakningSRK, NorsälvenLjusförhållandenSiktdjup
LjusförhållandenVattenfärg
Växtplankton