Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Lesjön (SE665310-140920)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): 
Förlängning av förvaltningscykel 2: 
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): 
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:56 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Värmland - 17
Kommun
Filipstad - 1782
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Gullspångsälven
Startår
1992
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6652473
SWEREF99 TM Östlig: 453230

RT 90 2,5 gon V - X: 6655350
RT 90 2,5 gon V - Y: 1408300

WGS84 Latitud: 60,00688
WGS84 Longitud: 14,16132

ETRS-89 Latitud: 60.00687
ETRS-89 Longitud: 14.16130

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Gullspångsälven Sedimentundersökningar 2550 Lesjön, djuphålan

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Gullspångsälven Sedimentundersökningar Näringsämnen   Var tionde år 1992 -
SRK, Gullspångsälven Sedimentundersökningar Näringsämnen Totalkväve Var tionde år 1992 -
SRK, Gullspångsälven Sedimentundersökningar Näringsämnen Totalfosfor Var tionde år 1992 -
SRK, Gullspångsälven Sedimentundersökningar Prioriterade ämnen   Var tionde år 1992 -
SRK, Gullspångsälven Sedimentundersökningar Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Var tionde år 1992 -
SRK, Gullspångsälven Sedimentundersökningar Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var tionde år 1992 -
SRK, Gullspångsälven Sedimentundersökningar Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Var tionde år 1992 -
SRK, Gullspångsälven Sedimentundersökningar Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar Var tionde år 1992 -
SRK, Gullspångsälven Sedimentundersökningar Särskilda förorenande ämnen   Var tionde år 1992 -
SRK, Gullspångsälven Sedimentundersökningar Särskilda förorenande ämnen Arsenik Var tionde år 1992 -
SRK, Gullspångsälven Sedimentundersökningar Särskilda förorenande ämnen Krom Var tionde år 1992 -
SRK, Gullspångsälven Sedimentundersökningar Särskilda förorenande ämnen Zink Var tionde år 1992 -
SRK, Gullspångsälven Sedimentundersökningar Särskilda förorenande ämnen Koppar Var tionde år 1992 -
SRK, Gullspångsälven Sedimentundersökningar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   Var tionde år 1992 -
SRK, Gullspångsälven Sedimentundersökningar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt Var tionde år 1992 -
SRK, Gullspångsälven Sedimentundersökningar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Glödförlust Var tionde år 1992 -