Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Värmullen (WA16509132)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Värmullen (WA16509132)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Värmullen (WA16509132)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Värmullen (WA16509132)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:55 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Värmland - 17
Kommun
Hagfors - 1783
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Klarälven
Startår
1990
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6658448
SWEREF99 TM Östlig: 425029

RT 90 2,5 gon V - X: 6661671
RT 90 2,5 gon V - Y: 1380160

WGS84 Latitud: 60.0563338074
WGS84 Longitud: 13.6535603847

ETRS-89 Latitud: 60.05633
ETRS-89 Longitud: 13.65354

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Ha64N Värmullen, norra viken
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Ha64N Värmullen, norra viken
SRK, Klarälven Växtplankton Ha64N Värmullen, norra viken
SRK, Klarälven Bottenfauna Ha64N Värmullen, norra viken
Validerande undersökningar, Värmlands län Provfiske i sjöar Värmullen

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Klarälven Växtplankton Växtplankton   1 gång per år 1990 -
SRK, Klarälven Växtplankton Växtplankton Andel blågrönalger 1 gång per år 1991 -
SRK, Klarälven Växtplankton Växtplankton Artantal för växtplankton 1 gång per år 1991 -
SRK, Klarälven Växtplankton Växtplankton Trofiskt planktonindex (TPI) 1 gång per år 1991 -
SRK, Klarälven Växtplankton Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 1990 -
SRK, Klarälven Växtplankton Växtplankton Totalbiomassa 1 gång per år 1991 -
SRK, Klarälven Bottenfauna Bottenfauna   Var tredje år 1991 -
SRK, Klarälven Bottenfauna Bottenfauna BQI Var tredje år 1991 -
Validerande undersökningar, Värmlands län Provfiske i sjöar Fisk   En gång 2011 2011
Validerande undersökningar, Värmlands län Provfiske i sjöar Fisk Fisk i sjöar (EQR8) En gång 2011 2011

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Klarälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen   Var tionde år 2014 -
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Var tionde år 1993 -
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var tionde år 1993 -
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen Bensen Var tionde år 2014 -
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Var tionde år 1993 -
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen Tributyltenn föreningar Var tionde år 2014 -
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen Polyaromatiska kolväten (PAH) Var tionde år 2014 -
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen Oktylfenol Var tionde år 2014 -
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen Nonylfenol (4-nonylfenol) Var tionde år 2014 -
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar Var tionde år 1993 -
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen Endosulfan Var tionde år 2014 -
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) Var tionde år 2014 -
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen Bromerad difenyleter Var tionde år 2014 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen   Var tionde år 2014 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var tionde år 2014 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Bensen Var tionde år 2014 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Var tionde år 2014 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Bromerad difenyleter Var tionde år 2014 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) Var tionde år 2014 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Endosulfan Var tionde år 2014 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar Var tionde år 2014 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Nonylfenol (4-nonylfenol) Var tionde år 2014 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Oktylfenol Var tionde år 2014 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Polyaromatiska kolväten (PAH) Var tionde år 2014 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Tributyltenn föreningar Var tionde år 2014 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   2 gånger per år 1990 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 2 gånger per år 1990 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 2 gånger per år 1990 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Ammonium 2 gånger per år 1997 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 2 gånger per år 1990 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC 2 gånger per år 1997 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   2 gånger per år 1990 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 2 gånger per år 1990 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 2 gånger per år 1990 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   2 gånger per år 1990 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 2 gånger per år 1990 -
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Särskilda förorenande ämnen   annat 1993 -
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Särskilda förorenande ämnen Krom annat 1993 -
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Särskilda förorenande ämnen Koppar annat 1993 -
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Särskilda förorenande ämnen Zink annat 1993 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   2 gånger per år 1990 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 2 gånger per år 1990 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 1990 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 1990 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Försurning   2 gånger per år 1990 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Försurning pH 2 gånger per år 1990 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 1990 -
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   Var tionde år 2014 -
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Glödrest Var tionde år 1993 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   2 gånger per år 2012 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 2 gånger per år 2012 -

Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Klarälven Sedimentundersökning Alifater   Var tionde år 2014 -
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Aromater   Var tionde år 2014 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, KlarälvenBottenfauna
FörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenSiktdjup
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBensen
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenBromerad difenyleter
Prioriterade ämnenDi(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP)
Prioriterade ämnenEndosulfan
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Prioriterade ämnenNonylfenol (4-nonylfenol)
Prioriterade ämnenOktylfenol
Prioriterade ämnenPolyaromatiska kolväten (PAH)
Prioriterade ämnenTributyltenn föreningar
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
TemperaturförhållandeTemperatur
Växtplankton
Operativ övervakningSRK, KlarälvenLjusförhållandenSiktdjup
LjusförhållandenVattenfärg
SyrgasförhållandenSyrgas
Växtplankton