Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Ämten (WA43677845)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Ämten (WA43677845)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Ämten (WA43677845)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2016-02-05 13:40 av Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt
Vattenkategori
Sjö
Län
Värmland - 17
Kommun
Hagfors - 1783
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Klarälven
Startår
1990
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6664633
SWEREF99 TM Östlig: 431146

RT 90 2,5 gon V - X: 6667784
RT 90 2,5 gon V - Y: 1386355

WGS84 Latitud: 60,1129295188225
WGS84 Longitud: 13,7613041439067

ETRS-89 Latitud: 60.11115
ETRS-89 Longitud: 13.64997

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Ha48 Ämten, djuphålan
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Ha48 Ämten, djuphålan
SRK, Klarälven Växtplankton Ha48 Ämten, djuphålan
SRK, Klarälven Bottenfauna Ha48 Ämten, djuphålan

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Klarälven Växtplankton Växtplankton   1 gång per år 1990 2011
SRK, Klarälven Växtplankton Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 1990 2011
SRK, Klarälven Bottenfauna Bottenfauna   Var tredje år 1991 2011
SRK, Klarälven Bottenfauna Bottenfauna BQI Var tredje år 1991 2011

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   2 gånger per år 1990 2011
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 2 gånger per år 1990 2011
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   2 gånger per år 1990 2011
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 2 gånger per år 1990 2011
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 2 gånger per år 1990 2011
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen   annat 1993 -
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar annat 1993 -
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar annat 1993 -
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar annat 1993 -
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar annat 1993 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   2 gånger per år 1990 2011
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 2 gånger per år 1990 2011
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 2 gånger per år 1990 2011
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Ammonium 2 gånger per år 1997 2011
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC 2 gånger per år 1997 2011
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 2 gånger per år 1990 2011
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   annat 1993 -
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Glödrest annat 1993 -
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Särskilda förorenande ämnen   annat 1993 -
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Särskilda förorenande ämnen Krom annat 1993 -
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Särskilda förorenande ämnen Koppar annat 1993 -
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Särskilda förorenande ämnen Zink annat 1993 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Försurning   2 gånger per år 1990 2011
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Försurning pH 2 gånger per år 1990 2011
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 1990 2011
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 1990 2011
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 1990 2011
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   2 gånger per år 1990 2011
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 2 gånger per år 1990 2011