Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Bäsingen (WA20806643)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Bäsingen (WA20806643)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Bäsingen (WA20806643)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Bäsingen (WA20806643)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 10:49 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Dalarna - 20
Kommun
Avesta - 2084
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Dalälven - SE53000
Åtgärdsområde
Dalälven Färnebofjärden - Grådö
Startår
1990
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6669335
SWEREF99 TM Östlig: 575933

RT 90 2,5 gon V - X: 6670720
RT 90 2,5 gon V - Y: 1531250

WGS84 Latitud: 60,15388524
WGS84 Longitud: 16,3677794

ETRS-89 Latitud: 60.15388
ETRS-89 Longitud: 16.36777

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Dalälven Vattenkemi i sjöar Bäsingen
SRK, Dalälven Växtplankton Bäsingen
SRK, Dalälven Bottenfauna i sjöar Bäsingen
SRK, Dalälven Fisk i sjöar Bäsingen
SRK, Dalälven Metaller i fisk sjöar Bäsingen
SRK, Dalälven Sediment i sjöar Bäsingen

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Dalälven Fisk i sjöar Fisk   Var sjätte år 1991 -
SRK, Dalälven Fisk i sjöar Fisk Fisk i sjöar (EQR8) Var sjätte år 1991 -
SRK, Dalälven Växtplankton Växtplankton   1 gång per år 1990 -
SRK, Dalälven Bottenfauna i sjöar Bottenfauna   Var sjätte år 1996 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Dalälven Metaller i fisk sjöar Prioriterade ämnen   Var sjätte år 1991 -
SRK, Dalälven Metaller i fisk sjöar Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var sjätte år 1991 -
SRK, Dalälven Sediment i sjöar Näringsämnen   Var sjätte år 1991 -
SRK, Dalälven Sediment i sjöar Näringsämnen Totalkväve Var sjätte år 1991 -
SRK, Dalälven Sediment i sjöar Näringsämnen Totalfosfor Var sjätte år 1991 -
SRK, Dalälven Sediment i sjöar Näringsämnen Järn Var sjätte år 1991 -
SRK, Dalälven Sediment i sjöar Näringsämnen Mangan Var sjätte år 1991 -
SRK, Dalälven Sediment i sjöar Prioriterade ämnen   Var sjätte år 1991 -
SRK, Dalälven Sediment i sjöar Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Var sjätte år 1991 -
SRK, Dalälven Sediment i sjöar Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var sjätte år 1991 -
SRK, Dalälven Sediment i sjöar Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Var sjätte år 1991 -
SRK, Dalälven Sediment i sjöar Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar Var sjätte år 1991 -
SRK, Dalälven Sediment i sjöar Särskilda förorenande ämnen   Var sjätte år 1991 -
SRK, Dalälven Sediment i sjöar Särskilda förorenande ämnen Krom Var sjätte år 1991 -
SRK, Dalälven Sediment i sjöar Särskilda förorenande ämnen Zink Var sjätte år 1991 -
SRK, Dalälven Sediment i sjöar Särskilda förorenande ämnen Koppar Var sjätte år 1991 -
SRK, Dalälven Sediment i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   Var sjätte år 1991 -
SRK, Dalälven Sediment i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Glödrest Var sjätte år 1991 -
SRK, Dalälven Sediment i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Molybden Var sjätte år 1991 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   4 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 4 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   4 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 4 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   4 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 4 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 4 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Ammonium 4 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC 4 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 4 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Fosfat 4 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   4 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 4 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   4 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 4 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i sjöar Försurning   4 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i sjöar Försurning pH 4 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 4 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   4 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 4 gånger per år 1990 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, DalälvenLjusförhållanden
Näringsämnen
Syrgasförhållanden