Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Singöfjärden (WA11249942)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Singöfjärden (WA11249942)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Singöfjärden (WA11249942)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Singöfjärden (WA11249942)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:12 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2016-04-12 13:44 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Kust
Län
Stockholm - 01
Kommun
Norrtälje - 0188
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Havet - SE00
Åtgärdsområde
Singöfjärdarna
Startår
2001
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6673988
SWEREF99 TM Östlig: 705463

RT 90 2,5 gon V - X: 6673792
RT 90 2,5 gon V - Y: 1660863

WGS84 Latitud: 60.15
WGS84 Longitud: 18.68

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RK, Hallsta pappersbruk Bottenfauna i fjärdarna RK-KUST-R Hallsta Pappersbruk, Edeboviken R
RK, Hallsta pappersbruk Fastsittande vegetation RK-KUST-R Hallsta Pappersbruk, Edeboviken R
RK, Hallsta pappersbruk Metaller i sediment RK-KUST-R Hallsta Pappersbruk, Edeboviken R
RK, Hallsta pappersbruk Vattenkemi i fjärdarna RK-KUST-R Hallsta Pappersbruk, Edeboviken R
SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund Vattenkemi SKVVF-U15 U15 Singöfj.
SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund Fytoplankton SKVVF-U15 U15 Singöfj.

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund Vattenkemi Växtplankton   2 gånger per år 2001 -
SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund Vattenkemi Växtplankton Klorofyll a 2 gånger per år 2001 -
SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund Fytoplankton Växtplankton   2 gånger per år 2001 -
SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund Fytoplankton Växtplankton Totalbiomassa 2 gånger per år 2001 -
RK, Hallsta pappersbruk Vattenkemi i fjärdarna Växtplankton   3 gånger per år 2013 -
RK, Hallsta pappersbruk Vattenkemi i fjärdarna Växtplankton Klorofyll a 3 gånger per år 2013 -
RK, Hallsta pappersbruk Bottenfauna i fjärdarna Bottenfauna   1 gång per år 2011 -
RK, Hallsta pappersbruk Bottenfauna i fjärdarna Bottenfauna BQI 1 gång per år 2011 -
RK, Hallsta pappersbruk Fastsittande vegetation Makroalger och gömfröiga växter   Var tredje år 2013 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RK, Hallsta pappersbruk Metaller i sediment Prioriterade ämnen   Var tredje år 2013 -
RK, Hallsta pappersbruk Metaller i sediment Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Var tredje år 2013 -
RK, Hallsta pappersbruk Metaller i sediment Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var tredje år 2013 -
RK, Hallsta pappersbruk Metaller i sediment Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Var tredje år 2013 -
RK, Hallsta pappersbruk Vattenkemi i fjärdarna Ljusförhållanden   6 gånger per år 2013 -
RK, Hallsta pappersbruk Vattenkemi i fjärdarna Ljusförhållanden Siktdjup 6 gånger per år 2013 -
RK, Hallsta pappersbruk Vattenkemi i fjärdarna Näringsämnen   6 gånger per år 2013 -
RK, Hallsta pappersbruk Vattenkemi i fjärdarna Näringsämnen Totalmängd kväve - sommar 6 gånger per år 2013 -
RK, Hallsta pappersbruk Vattenkemi i fjärdarna Näringsämnen Totalmängd fosfor - sommar 6 gånger per år 2013 -
SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund Vattenkemi Ljusförhållanden   2 gånger per år 2001 -
SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund Vattenkemi Ljusförhållanden Siktdjup 2 gånger per år 2001 -
SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund Vattenkemi Näringsämnen   2 gånger per år 2001 -
SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund Vattenkemi Näringsämnen Totalmängd fosfor - sommar 2 gånger per år 2001 -
SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund Vattenkemi Näringsämnen Totalmängd kväve - sommar 2 gånger per år 2001 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, Svealands kustvattenvårdsförbundLjusförhållandenSiktdjup
Växtplankton
RK, Hallsta pappersbrukBottenfauna
LjusförhållandenSiktdjup
Makroalger och gömfröiga växter
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar