Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Östhammarsfjärden (WA86519692)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Östhammarsfjärden (WA86519692)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Östhammarsfjärden (WA86519692)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Östhammarsfjärden (WA86519692)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:12 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2016-04-12 13:41 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Kust
Län
Uppsala - 03
Kommun
Östhammar - 0382
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Havet - SE00
Åtgärdsområde
Östhammarsfjärden
Startår
-
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6689729
SWEREF99 TM Östlig: 683911

RT 90 2,5 gon V - X: 6689799
RT 90 2,5 gon V - Y: 1639500

WGS84 Latitud: 60.3
WGS84 Longitud: 18.32

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RK, Östhammars kommun Vattenkemi Granfjärden Granfjärden
RK, Östhammars kommun Växtplankton Granfjärden Granfjärden

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RK, Östhammars kommun Växtplankton Växtplankton   5 gånger per år 0 -
RK, Östhammars kommun Växtplankton Växtplankton Klorofyll a 5 gånger per år 0 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RK, Östhammars kommun Vattenkemi Ljusförhållanden   5 gånger per år 0 -
RK, Östhammars kommun Vattenkemi Ljusförhållanden Siktdjup 5 gånger per år 0 -
RK, Östhammars kommun Vattenkemi Näringsämnen   5 gånger per år 0 -
RK, Östhammars kommun Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve 5 gånger per år 0 -
RK, Östhammars kommun Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor 5 gånger per år 0 -
RK, Östhammars kommun Vattenkemi Näringsämnen Löst oorganiskt kväve (DIN) - vinter 5 gånger per år 0 -
RK, Östhammars kommun Vattenkemi Näringsämnen Löst oorganiskt fosfor (DIP) - vinter 5 gånger per år 0 -
RK, Östhammars kommun Vattenkemi Syrgasförhållanden   5 gånger per år 0 -
RK, Östhammars kommun Vattenkemi Syrgasförhållanden Syrgas 5 gånger per år 0 -
RK, Östhammars kommun Vattenkemi Temperaturförhållande   5 gånger per år 0 -
RK, Östhammars kommun Vattenkemi Temperaturförhållande Temperatur 5 gånger per år 0 -
RK, Östhammars kommun Vattenkemi Salthaltsförhållanden   5 gånger per år 0 -
RK, Östhammars kommun Vattenkemi Salthaltsförhållanden Salinitet (PSU) 5 gånger per år 0 -