Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Ålboån (SE669528-156137)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): 
Förlängning av förvaltningscykel 2: 
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): 
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 13:10 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Gävleborg - 21
Kommun
Gävle - 2180
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Dalälven - SE53000
Åtgärdsområde
Nedre Dalälven
Startår
1995
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6693161
SWEREF99 TM Östlig: 607214

RT 90 2,5 gon V - X: 6694170
RT 90 2,5 gon V - Y: 1562830

WGS84 Latitud: 60,36068531
WGS84 Longitud: 16,94355151

ETRS-89 Latitud: 60.36067
ETRS-89 Longitud: 16.94354

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RK torvtäkter, Gävleborgs län Vattenkemi i vattendrag Karinmossen östra Gråtängarna Stn 5 Karinmossen östra Gråtängarna

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RK torvtäkter, Gävleborgs län Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   5 gånger per år 1995 -
RK torvtäkter, Gävleborgs län Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg 5 gånger per år 1995 -
RK torvtäkter, Gävleborgs län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   5 gånger per år 1995 -
RK torvtäkter, Gävleborgs län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 5 gånger per år 1995 -
RK torvtäkter, Gävleborgs län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 5 gånger per år 1995 -
RK torvtäkter, Gävleborgs län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Ammonium 5 gånger per år 1995 -
RK torvtäkter, Gävleborgs län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen TOC 5 gånger per år 1995 -
RK torvtäkter, Gävleborgs län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 5 gånger per år 1995 -
RK torvtäkter, Gävleborgs län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   5 gånger per år 1995 -
RK torvtäkter, Gävleborgs län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Suspenderade ämnen 5 gånger per år 1995 -
RK torvtäkter, Gävleborgs län Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   5 gånger per år 1995 -
RK torvtäkter, Gävleborgs län Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 5 gånger per år 1995 -
RK torvtäkter, Gävleborgs län Vattenkemi i vattendrag Försurning   5 gånger per år 1995 -
RK torvtäkter, Gävleborgs län Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 5 gånger per år 1995 -
RK torvtäkter, Gävleborgs län Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 5 gånger per år 1995 -