Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Runn (WA65218711)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Runn (WA65218711)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Runn (WA65218711)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Runn (WA65218711)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 10:47 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Dalarna - 20
Kommun
Falun - 2080
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Dalälven - SE53000
Åtgärdsområde
Faluån-Sundbornsån
Startår
1990
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6714254
SWEREF99 TM Östlig: 539324

RT 90 2,5 gon V - X: 6716100
RT 90 2,5 gon V - Y: 1495180

WGS84 Latitud: 60,56233656
WGS84 Longitud: 15,71723757

ETRS-89 Latitud: 60.56233
ETRS-89 Longitud: 15.71722

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Dalälven Vattenkemi i sjöar Runn, C
SRK, Dalälven Sediment i sjöar Runn, C
SRK, Dalälven Metaller i fisk sjöar Runn, C
SRK, Dalälven Växtplankton Runn, C
SRK, Dalälven Bottenfauna i sjöar Runn, C
SRK, Dalälven Fisk i sjöar Runn, C

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Dalälven Växtplankton Växtplankton   1 gång per år 1990 -
SRK, Dalälven Bottenfauna i sjöar Bottenfauna   Var sjätte år 1996 -
SRK, Dalälven Fisk i sjöar Fisk   Var sjätte år 1991 -
SRK, Dalälven Fisk i sjöar Fisk Fisk i sjöar (EQR8) Var sjätte år 1991 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Dalälven Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   6 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 6 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   6 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 6 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Sediment i sjöar Näringsämnen   Var sjätte år 1991 -
SRK, Dalälven Sediment i sjöar Näringsämnen Totalkväve Var sjätte år 1991 -
SRK, Dalälven Sediment i sjöar Näringsämnen Totalfosfor Var sjätte år 1991 -
SRK, Dalälven Sediment i sjöar Näringsämnen Järn Var sjätte år 1991 -
SRK, Dalälven Sediment i sjöar Näringsämnen Mangan Var sjätte år 1991 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   6 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Ammonium 6 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Järn 6 gånger per år 1992 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Mangan 6 gånger per år 2009 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC 6 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 6 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Fosfat 6 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Metaller i fisk sjöar Prioriterade ämnen   1 gång per år 1991 -
SRK, Dalälven Metaller i fisk sjöar Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 1 gång per år 1991 -
SRK, Dalälven Metaller i fisk sjöar Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar 1 gång per år 1991 -
SRK, Dalälven Metaller i fisk sjöar Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 1 gång per år 1991 -
SRK, Dalälven Sediment i sjöar Prioriterade ämnen   Var sjätte år 1991 -
SRK, Dalälven Sediment i sjöar Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Var sjätte år 1991 -
SRK, Dalälven Sediment i sjöar Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var sjätte år 1991 -
SRK, Dalälven Sediment i sjöar Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Var sjätte år 1991 -
SRK, Dalälven Sediment i sjöar Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar Var sjätte år 1991 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen   6 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 6 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 6 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   6 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 6 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Metaller i fisk sjöar Särskilda förorenande ämnen   1 gång per år 1991 -
SRK, Dalälven Metaller i fisk sjöar Särskilda förorenande ämnen Zink 1 gång per år 1991 -
SRK, Dalälven Metaller i fisk sjöar Särskilda förorenande ämnen Koppar 1 gång per år 1991 -
SRK, Dalälven Sediment i sjöar Särskilda förorenande ämnen   Var sjätte år 1991 -
SRK, Dalälven Sediment i sjöar Särskilda förorenande ämnen Krom Var sjätte år 1991 -
SRK, Dalälven Sediment i sjöar Särskilda förorenande ämnen Zink Var sjätte år 1991 -
SRK, Dalälven Sediment i sjöar Särskilda förorenande ämnen Koppar Var sjätte år 1991 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen   6 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Zink 6 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Koppar 6 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 6 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i sjöar Försurning   6 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i sjöar Försurning pH 6 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i sjöar Försurning Sulfat 2 gånger per år 2009 -
SRK, Dalälven Sediment i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   Var sjätte år 1991 -
SRK, Dalälven Sediment i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Glödrest Var sjätte år 1991 -
SRK, Dalälven Sediment i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Molybden Var sjätte år 1991 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 2 gånger per år 2009 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 2 gånger per år 2009 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 2 gånger per år 2009 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 2 gånger per år 2009 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 6 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 2 gånger per år 2009 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fluor 2 gånger per år 2009 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, DalälvenNäringsämnen
Växtplankton