Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Molnbyggen (WA44310289)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Molnbyggen (WA44310289)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Molnbyggen (WA44310289)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Molnbyggen (WA44310289)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:14 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Dalarna - 20
Kommun
Leksand - 2029
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Dalälven - SE53000
Åtgärdsområde
Nedre Österdalälven
Startår
1990
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6725759
SWEREF99 TM Östlig: 496817

RT 90 2,5 gon V - X: 6728130
RT 90 2,5 gon V - Y: 1452800

WGS84 Latitud: 60,66754283
WGS84 Longitud: 14,94176706

ETRS-89 Latitud: 60.66754
ETRS-89 Longitud: 14.94175

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Dalälven Fisk i sjöar S29 MOLNBYGGEN
SRK, Dalälven Metaller i fisk sjöar S29 MOLNBYGGEN
SRK, Dalälven Sediment i sjöar S29 MOLNBYGGEN
SRK, Dalälven Växtplankton S29 MOLNBYGGEN
SRK, Dalälven Bottenfauna i sjöar S29 MOLNBYGGEN
SRK, Dalälven Vattenkemi i sjöar S29 MOLNBYGGEN

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Dalälven Växtplankton Växtplankton   1 gång per år 2000 -
SRK, Dalälven Bottenfauna i sjöar Bottenfauna   Var sjätte år 2006 -
SRK, Dalälven Fisk i sjöar Fisk   Var sjätte år 1991 -
SRK, Dalälven Fisk i sjöar Fisk Fisk i sjöar (EQR8) Var sjätte år 1991 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Dalälven Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   2 gånger per år 2000 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 2 gånger per år 2000 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   2 gånger per år 2000 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 2 gånger per år 2000 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   2 gånger per år 2000 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 2 gånger per år 2000 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 2 gånger per år 2000 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Ammonium 2 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC 2 gånger per år 2000 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Fosfat 2 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 2 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Metaller i fisk sjöar Prioriterade ämnen   Var sjätte år 1991 -
SRK, Dalälven Metaller i fisk sjöar Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var sjätte år 1991 -
SRK, Dalälven Sediment i sjöar Prioriterade ämnen   Var sjätte år 1991 -
SRK, Dalälven Sediment i sjöar Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Var sjätte år 1991 -
SRK, Dalälven Sediment i sjöar Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var sjätte år 1991 -
SRK, Dalälven Sediment i sjöar Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Var sjätte år 1991 -
SRK, Dalälven Sediment i sjöar Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar Var sjätte år 1991 -
SRK, Dalälven Sediment i sjöar Näringsämnen   Var sjätte år 1991 -
SRK, Dalälven Sediment i sjöar Näringsämnen Totalfosfor Var sjätte år 1991 -
SRK, Dalälven Sediment i sjöar Näringsämnen Totalkväve Var sjätte år 1991 -
SRK, Dalälven Sediment i sjöar Näringsämnen Järn Var sjätte år 1991 -
SRK, Dalälven Sediment i sjöar Näringsämnen Mangan Var sjätte år 1991 -
SRK, Dalälven Sediment i sjöar Särskilda förorenande ämnen   Var sjätte år 1991 -
SRK, Dalälven Sediment i sjöar Särskilda förorenande ämnen Krom Var sjätte år 1991 -
SRK, Dalälven Sediment i sjöar Särskilda förorenande ämnen Zink Var sjätte år 1991 -
SRK, Dalälven Sediment i sjöar Särskilda förorenande ämnen Koppar Var sjätte år 1991 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   2 gånger per år 2000 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 2 gånger per år 2000 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 2000 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 2000 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i sjöar Försurning   2 gånger per år 2000 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i sjöar Försurning pH 2 gånger per år 2000 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Sediment i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   Var sjätte år 1991 -
SRK, Dalälven Sediment i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Glödrest Var sjätte år 1991 -
SRK, Dalälven Sediment i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Molybden Var sjätte år 1991 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   2 gånger per år 2000 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 2 gånger per år 1990 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, DalälvenBottenfauna
Fisk
FörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenSiktdjup
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningSRK, DalälvenNäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
NäringsämnenTotalkväve