Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Skutskärsfjärden sek namn (WA80387062)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Skutskärsfjärden sek namn (WA80387062)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Skutskärsfjärden sek namn (WA80387062)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Skutskärsfjärden sek namn (WA80387062)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:12 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2016-04-12 13:44 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Kust
Län
Uppsala - 03
Kommun
Älvkarleby - 0319
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Havet - SE00
Åtgärdsområde
Gästriklands kustvatten
Startår
1990
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6727582
SWEREF99 TM Östlig: 631556

RT 90 2,5 gon V - X: 6728300
RT 90 2,5 gon V - Y: 1587600

WGS84 Latitud: 60.6622896992
WGS84 Longitud: 17.4072282426

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Dalälven Vattenkemi i kustvatten B3 Skutskärsverken
SRK, Dalälven Växtplankton i kustvatten B3 Skutskärsverken

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Dalälven Växtplankton i kustvatten Växtplankton   1 gång per år 2001 -
SRK, Dalälven Växtplankton i kustvatten Växtplankton Klorofyll a 2 gånger per år 2001 -
SRK, Dalälven Växtplankton i kustvatten Växtplankton Totalbiomassa 1 gång per år 2001 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Dalälven Vattenkemi i kustvatten Syrgasförhållanden   4 gånger per år 1990 2008
SRK, Dalälven Vattenkemi i kustvatten Syrgasförhållanden Syrgas 4 gånger per år 1990 2008
SRK, Dalälven Vattenkemi i kustvatten Ljusförhållanden   4 gånger per år 1990 2008
SRK, Dalälven Vattenkemi i kustvatten Ljusförhållanden Siktdjup 4 gånger per år 1990 2008
SRK, Dalälven Vattenkemi i kustvatten Näringsämnen   4 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i kustvatten Näringsämnen Totalkväve 4 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i kustvatten Näringsämnen Totalfosfor 4 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i kustvatten Näringsämnen Ammonium 4 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i kustvatten Näringsämnen TOC 4 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i kustvatten Näringsämnen Nitrat + nitrit 4 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i kustvatten Näringsämnen Fosfat 4 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i kustvatten Prioriterade ämnen   4 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i kustvatten Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 4 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i kustvatten Temperaturförhållande   4 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i kustvatten Temperaturförhållande Temperatur 4 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i kustvatten Särskilda förorenande ämnen   4 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i kustvatten Särskilda förorenande ämnen Zink 4 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i kustvatten Salthaltsförhållanden   4 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i kustvatten Salthaltsförhållanden Salinitet (PSU) 4 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i kustvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   4 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i kustvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 4 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i kustvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Svavelväte 4 gånger per år 1990 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, DalälvenNäringsämnen
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Särskilda förorenande ämnenZink
Operativ övervakningSRK, DalälvenNäringsämnen
Växtplankton