Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Yttre Fjärden (WA51799579)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Yttre Fjärden (WA51799579)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Yttre Fjärden (WA51799579)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Yttre Fjärden (WA51799579)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:12 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2016-04-12 13:41 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Kust
Län
Gävleborg - 21
Kommun
Gävle - 2180
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Havet - SE00
Åtgärdsområde
Gästriklands kustvatten
Startår
1990
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6730154
SWEREF99 TM Östlig: 621177

RT 90 2,5 gon V - X: 6731000
RT 90 2,5 gon V - Y: 1577250

WGS84 Latitud: 60.6886426715
WGS84 Longitud: 17.2190701685

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Gästriklands kustvatten Vattenkemi i kustvatten K619 Gävle Fjärdar K619
SRK, Gästriklands kustvatten Växtplankton i kustvatten K619 Gävle Fjärdar K619

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Gästriklands kustvatten Växtplankton i kustvatten Växtplankton   3 gånger per år 1990 -
SRK, Gästriklands kustvatten Växtplankton i kustvatten Växtplankton Klorofyll a 3 gånger per år 1990 -
SRK, Gästriklands kustvatten Växtplankton i kustvatten Växtplankton Totalbiomassa 1 gång per år 2000 2011

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Gästriklands kustvatten Vattenkemi i kustvatten Syrgasförhållanden   5 gånger per år 1990 -
SRK, Gästriklands kustvatten Vattenkemi i kustvatten Syrgasförhållanden Syrgas 5 gånger per år 1990 -
SRK, Gästriklands kustvatten Vattenkemi i kustvatten Ljusförhållanden   3 gånger per år 1990 -
SRK, Gästriklands kustvatten Vattenkemi i kustvatten Ljusförhållanden Siktdjup 3 gånger per år 1990 -
SRK, Gästriklands kustvatten Vattenkemi i kustvatten Näringsämnen   5 gånger per år 1990 -
SRK, Gästriklands kustvatten Vattenkemi i kustvatten Näringsämnen Totalkväve 5 gånger per år 1990 -
SRK, Gästriklands kustvatten Vattenkemi i kustvatten Näringsämnen Totalfosfor 5 gånger per år 1990 -
SRK, Gästriklands kustvatten Vattenkemi i kustvatten Näringsämnen Ammonium 5 gånger per år 1990 -
SRK, Gästriklands kustvatten Vattenkemi i kustvatten Näringsämnen Järn 5 gånger per år 2012 -
SRK, Gästriklands kustvatten Vattenkemi i kustvatten Näringsämnen Mangan 5 gånger per år 2012 -
SRK, Gästriklands kustvatten Vattenkemi i kustvatten Näringsämnen TOC 5 gånger per år 1990 -
SRK, Gästriklands kustvatten Vattenkemi i kustvatten Näringsämnen Nitrat + nitrit 5 gånger per år 1990 -
SRK, Gästriklands kustvatten Vattenkemi i kustvatten Näringsämnen Fosfat 5 gånger per år 1990 -
SRK, Gästriklands kustvatten Vattenkemi i kustvatten Prioriterade ämnen   5 gånger per år 2012 -
SRK, Gästriklands kustvatten Vattenkemi i kustvatten Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 5 gånger per år 2012 -
SRK, Gästriklands kustvatten Vattenkemi i kustvatten Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 5 gånger per år 2012 -
SRK, Gästriklands kustvatten Vattenkemi i kustvatten Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 5 gånger per år 2012 -
SRK, Gästriklands kustvatten Vattenkemi i kustvatten Temperaturförhållande   5 gånger per år 1990 -
SRK, Gästriklands kustvatten Vattenkemi i kustvatten Temperaturförhållande Temperatur 5 gånger per år 1990 -
SRK, Gästriklands kustvatten Vattenkemi i kustvatten Särskilda förorenande ämnen   5 gånger per år 2012 -
SRK, Gästriklands kustvatten Vattenkemi i kustvatten Särskilda förorenande ämnen Arsenik 5 gånger per år 2012 -
SRK, Gästriklands kustvatten Vattenkemi i kustvatten Särskilda förorenande ämnen Krom 5 gånger per år 2012 -
SRK, Gästriklands kustvatten Vattenkemi i kustvatten Särskilda förorenande ämnen Zink 5 gånger per år 2012 -
SRK, Gästriklands kustvatten Vattenkemi i kustvatten Särskilda förorenande ämnen Koppar 5 gånger per år 2012 -
SRK, Gästriklands kustvatten Vattenkemi i kustvatten Salthaltsförhållanden   5 gånger per år 1990 -
SRK, Gästriklands kustvatten Vattenkemi i kustvatten Salthaltsförhållanden Salinitet (PSU) 5 gånger per år 1990 -
SRK, Gästriklands kustvatten Vattenkemi i kustvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   5 gånger per år 2012 -
SRK, Gästriklands kustvatten Vattenkemi i kustvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium 5 gånger per år 2012 -
SRK, Gästriklands kustvatten Vattenkemi i kustvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Molybden 5 gånger per år 2012 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, Gästriklands kustvattenLjusförhållanden
Näringsämnen
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Syrgasförhållanden
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink
Växtplankton
Operativ övervakningSRK, Gästriklands kustvattenLjusförhållanden
Näringsämnen
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenZink
Växtplankton