Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Skärjån (SE677830-154241)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Skärjån (SE677830-154241)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Skärjån (SE677830-154241)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Skärjån (WA96809339)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2019-10-30 16:48 av Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Gävleborg - 21
Kommun
Söderhamn - 2182
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Skärjån - SE49000
Åtgärdsområde
Gästriklands kustvatten
Startår
2001
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6776068
SWEREF99 TM Östlig: 587260

RT 90 2,5 gon V - X: 6777342
RT 90 2,5 gon V - Y: 1543890

WGS84 Latitud: 61,10953904
WGS84 Longitud: 16,61906988

ETRS-89 Latitud: 61.10953
ETRS-89 Longitud: 16.61905

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi VKV467 Tönsån

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Ljusförhållanden   6 gånger per år 2001 -
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Ljusförhållanden Vattenfärg 6 gånger per år 2001 -
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 2001 -
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 6 gånger per år 2001 -
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Försurning   6 gånger per år 2001 -
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Försurning pH 6 gånger per år 2001 -
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 2001 -
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 2010 -
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 6 gånger per år 2010 -
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 6 gånger per år 2010 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningKEU, Gävleborgs länFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
SalthaltsförhållandenKonduktivitet