Abborrtjärn

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE678333-151842
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Abborrtjärnen (SE678333-151842)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): 
Förlängning av förvaltningscykel 2: 
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): 
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:18 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Gävleborg - 21
Kommun
Bollnäs - 2183
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Testeboån - SE51000
Åtgärdsområde
Testeboån
Startår
2006
Slutår
2010
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6781739
SWEREF99 TM Östlig: 561727

RT 90 2,5 gon V - X: 6783330
RT 90 2,5 gon V - Y: 1518420

WGS84 Latitud: 61,16528886
WGS84 Longitud: 16,14730246

ETRS-89 Latitud: 61.16528
ETRS-89 Longitud: 16.14728

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi VKS538 Abborrtjärn

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Ljusförhållanden   1 gång per år 2006 2010
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Ljusförhållanden Vattenfärg 1 gång per år 2006 2010
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Salthaltsförhållanden   1 gång per år 2006 2010
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 1 gång per år 2006 2010
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Försurning   1 gång per år 2006 2010
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Försurning pH 1 gång per år 2006 2010
KEU, Gävleborgs län Vattenkemi Försurning Alkalinitet 1 gång per år 2006 2010