Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Vallviksfjärden sek namn (WA93561480)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Vallviksfjärden sek namn (WA93561480)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Vallviksfjärden sek namn (WA93561480)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Vallviksfjärden sek namn (WA93561480)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:12 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2016-04-12 13:46 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Kust
Län
Gävleborg - 21
Kommun
Söderhamn - 2182
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Havet - SE00
Åtgärdsområde
Södra Hälsinglands kustvatten
Startår
2001
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6785811
SWEREF99 TM Östlig: 619846

RT 90 2,5 gon V - X: 6786686
RT 90 2,5 gon V - Y: 1576604

WGS84 Latitud: 61.188360456
WGS84 Longitud: 17.2293753519

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Södra Hälsinglands kustvatten Makroalger i kustvatten
SRK, Södra Hälsinglands kustvatten Sediment i kustvatten
SRK, Södra Hälsinglands kustvatten Bottenfauna i kustvatten

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Södra Hälsinglands kustvatten Bottenfauna i kustvatten Bottenfauna   Vart annat år 2013 -
SRK, Södra Hälsinglands kustvatten Bottenfauna i kustvatten Bottenfauna BQI Vart annat år 2013 -
SRK, Södra Hälsinglands kustvatten Makroalger i kustvatten Makroalger och gömfröiga växter   Vart annat år 2012 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Södra Hälsinglands kustvatten Sediment i kustvatten Näringsämnen   annat 2001 2001
SRK, Södra Hälsinglands kustvatten Sediment i kustvatten Näringsämnen Totalkväve annat 2001 2001
SRK, Södra Hälsinglands kustvatten Sediment i kustvatten Näringsämnen Järn annat 2001 2001
SRK, Södra Hälsinglands kustvatten Sediment i kustvatten Näringsämnen Mangan annat 2001 2001
SRK, Södra Hälsinglands kustvatten Sediment i kustvatten Näringsämnen TOC annat 2001 2001
SRK, Södra Hälsinglands kustvatten Sediment i kustvatten Prioriterade ämnen   Var tionde år 2001 2001
SRK, Södra Hälsinglands kustvatten Sediment i kustvatten Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Var tionde år 2001 2001
SRK, Södra Hälsinglands kustvatten Sediment i kustvatten Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var tionde år 2001 2001
SRK, Södra Hälsinglands kustvatten Sediment i kustvatten Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Var tionde år 2001 2001
SRK, Södra Hälsinglands kustvatten Sediment i kustvatten Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar Var tionde år 2001 2001
SRK, Södra Hälsinglands kustvatten Sediment i kustvatten Prioriterade ämnen Polyaromatiska kolväten (PAH) Var tionde år 2001 2001
SRK, Södra Hälsinglands kustvatten Sediment i kustvatten Prioriterade ämnen Dioxiner och dioxinlika föreningar Var tionde år 2001 2001
SRK, Södra Hälsinglands kustvatten Sediment i kustvatten Särskilda förorenande ämnen   Var tionde år 2001 2001
SRK, Södra Hälsinglands kustvatten Sediment i kustvatten Särskilda förorenande ämnen Arsenik Var tionde år 2001 2001
SRK, Södra Hälsinglands kustvatten Sediment i kustvatten Särskilda förorenande ämnen Krom Var tionde år 2001 2001
SRK, Södra Hälsinglands kustvatten Sediment i kustvatten Särskilda förorenande ämnen Zink Var tionde år 2001 2001
SRK, Södra Hälsinglands kustvatten Sediment i kustvatten Särskilda förorenande ämnen Koppar Var tionde år 2001 2001
SRK, Södra Hälsinglands kustvatten Sediment i kustvatten Särskilda förorenande ämnen Icke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180) Var tionde år 2001 2001

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, Södra Hälsinglands kustvattenBottenfauna
Makroalger och gömfröiga växter
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenDioxiner och dioxinlika föreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Prioriterade ämnenPolyaromatiska kolväten (PAH)
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenIcke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180)
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink
Operativ övervakningSRK, Södra Hälsinglands kustvattenBottenfauna
Makroalger och gömfröiga växter