Söderhamnsfjärden

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE679917-157060
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Söderhamnsfjärden (WA64950345)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Söderhamnsfjärden (WA64950345)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Söderhamnsfjärden (WA64950345)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Söderhamnsfjärden (WA64950345)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:12 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2016-04-12 13:45 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Kust
Län
Gävleborg - 21
Kommun
Söderhamn - 2182
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Havet - SE00
Åtgärdsområde
Mellersta Hälsinglands kustvatten
Startår
2001
Slutår
2001
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6798218
SWEREF99 TM Östlig: 613695

RT 90 2,5 gon V - X: 6799172
RT 90 2,5 gon V - Y: 1570604

WGS84 Latitud: 61.3015053328
WGS84 Longitud: 17.1225291995

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Södra Hälsinglands kustvatten Sediment i kustvatten 14h_12 Söderhamnsfjärden

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Södra Hälsinglands kustvatten Sediment i kustvatten Näringsämnen   annat 2001 2001
SRK, Södra Hälsinglands kustvatten Sediment i kustvatten Näringsämnen Totalkväve annat 2001 2001
SRK, Södra Hälsinglands kustvatten Sediment i kustvatten Näringsämnen Järn annat 2001 2001
SRK, Södra Hälsinglands kustvatten Sediment i kustvatten Näringsämnen Mangan annat 2001 2001
SRK, Södra Hälsinglands kustvatten Sediment i kustvatten Näringsämnen TOC annat 2001 2001
SRK, Södra Hälsinglands kustvatten Sediment i kustvatten Prioriterade ämnen   Var tionde år 2001 2001
SRK, Södra Hälsinglands kustvatten Sediment i kustvatten Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Var tionde år 2001 2001
SRK, Södra Hälsinglands kustvatten Sediment i kustvatten Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var tionde år 2001 2001
SRK, Södra Hälsinglands kustvatten Sediment i kustvatten Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Var tionde år 2001 2001
SRK, Södra Hälsinglands kustvatten Sediment i kustvatten Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar Var tionde år 2001 2001
SRK, Södra Hälsinglands kustvatten Sediment i kustvatten Prioriterade ämnen Polyaromatiska kolväten (PAH) Var tionde år 2001 2001
SRK, Södra Hälsinglands kustvatten Sediment i kustvatten Prioriterade ämnen Dioxiner och dioxinlika föreningar Var tionde år 2001 2001
SRK, Södra Hälsinglands kustvatten Sediment i kustvatten Särskilda förorenande ämnen   Var tionde år 2001 2001
SRK, Södra Hälsinglands kustvatten Sediment i kustvatten Särskilda förorenande ämnen Arsenik Var tionde år 2001 2001
SRK, Södra Hälsinglands kustvatten Sediment i kustvatten Särskilda förorenande ämnen Krom Var tionde år 2001 2001
SRK, Södra Hälsinglands kustvatten Sediment i kustvatten Särskilda förorenande ämnen Zink Var tionde år 2001 2001
SRK, Södra Hälsinglands kustvatten Sediment i kustvatten Särskilda förorenande ämnen Koppar Var tionde år 2001 2001
SRK, Södra Hälsinglands kustvatten Sediment i kustvatten Särskilda förorenande ämnen Icke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180) Var tionde år 2001 2001

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, Södra Hälsinglands kustvattenPrioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenDioxiner och dioxinlika föreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Prioriterade ämnenPolyaromatiska kolväten (PAH)
Särskilda förorenande ämnenIcke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180)
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink