Mossatjärn

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE682523-139215
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Mossatjärn (SE682537-139233)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): 
Förlängning av förvaltningscykel 2: 
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): 
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:08 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Dalarna - 20
Kommun
Älvdalen - 2039
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Dalälven - SE53000
Åtgärdsområde
Övre Österdalälven
Startår
1986
Slutår
2006
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6822059
SWEREF99 TM Östlig: 435004

RT 90 2,5 gon V - X: 6825230
RT 90 2,5 gon V - Y: 1392150

WGS84 Latitud: 61,5266504
WGS84 Longitud: 13,77795792

ETRS-89 Latitud: 61.52664
ETRS-89 Longitud: 13.77794

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i sjöar Mossatjärn

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Dalarnas län Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   1 gång per år 1986 2006
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 1 gång per år 1986 2006
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   1 gång per år 1986 2006
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 1 gång per år 1986 2006
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i sjöar Försurning   1 gång per år 1986 2006
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i sjöar Försurning pH 1 gång per år 1986 2006
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 1 gång per år 1986 2006
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   1 gång per år 1986 2006
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 1 gång per år 1986 2006