Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Gårdsfjärden (WA70519300)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Gårdsfjärden (WA70519300)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Gårdsfjärden (WA70519300)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Gårdsfjärden (WA70519300)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:12 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2016-04-12 13:41 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Kust
Län
Gävleborg - 21
Kommun
Hudiksvall - 2184
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Havet - SE00
Åtgärdsområde
Mellersta Hälsinglands kustvatten
Startår
1995
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6833941
SWEREF99 TM Östlig: 613974

RT 90 2,5 gon V - X: 6834900
RT 90 2,5 gon V - Y: 1571325

WGS84 Latitud: 61.6218975528
WGS84 Longitud: 17.1497087906

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, NÖ Hälsinglands kustvatten Bottenfauna i kustvatten Gårdsfjärden
SRK, NÖ Hälsinglands kustvatten Makroalger i kustvatten Gårdsfjärden
SRK, NÖ Hälsinglands kustvatten Vattenkemi i kustvatten Gårdsfjärden
SRK, NÖ Hälsinglands kustvatten Växtplankton i kustvatten Gårdsfjärden

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, NÖ Hälsinglands kustvatten Vattenkemi i kustvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   5 gånger per år 2012 -
SRK, NÖ Hälsinglands kustvatten Vattenkemi i kustvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium 5 gånger per år 2012 -
SRK, NÖ Hälsinglands kustvatten Vattenkemi i kustvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Molybden 5 gånger per år 2012 -
SRK, NÖ Hälsinglands kustvatten Vattenkemi i kustvatten Salthaltsförhållanden   5 gånger per år 1995 -
SRK, NÖ Hälsinglands kustvatten Vattenkemi i kustvatten Salthaltsförhållanden Salinitet (PSU) 5 gånger per år 1995 -
SRK, NÖ Hälsinglands kustvatten Vattenkemi i kustvatten Särskilda förorenande ämnen   5 gånger per år 2012 -
SRK, NÖ Hälsinglands kustvatten Vattenkemi i kustvatten Särskilda förorenande ämnen Koppar 5 gånger per år 2012 -
SRK, NÖ Hälsinglands kustvatten Vattenkemi i kustvatten Särskilda förorenande ämnen Zink 5 gånger per år 2012 -
SRK, NÖ Hälsinglands kustvatten Vattenkemi i kustvatten Särskilda förorenande ämnen Krom 5 gånger per år 2012 -
SRK, NÖ Hälsinglands kustvatten Vattenkemi i kustvatten Särskilda förorenande ämnen Arsenik 5 gånger per år 2012 -
SRK, NÖ Hälsinglands kustvatten Vattenkemi i kustvatten Temperaturförhållande   5 gånger per år 1995 -
SRK, NÖ Hälsinglands kustvatten Vattenkemi i kustvatten Temperaturförhållande Temperatur 5 gånger per år 1995 -
SRK, NÖ Hälsinglands kustvatten Vattenkemi i kustvatten Prioriterade ämnen   5 gånger per år 2012 -
SRK, NÖ Hälsinglands kustvatten Vattenkemi i kustvatten Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 5 gånger per år 2012 -
SRK, NÖ Hälsinglands kustvatten Vattenkemi i kustvatten Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 5 gånger per år 2012 -
SRK, NÖ Hälsinglands kustvatten Vattenkemi i kustvatten Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 5 gånger per år 2012 -
SRK, NÖ Hälsinglands kustvatten Vattenkemi i kustvatten Näringsämnen   5 gånger per år 1995 -
SRK, NÖ Hälsinglands kustvatten Vattenkemi i kustvatten Näringsämnen Järn 5 gånger per år 2012 -
SRK, NÖ Hälsinglands kustvatten Vattenkemi i kustvatten Näringsämnen Mangan 5 gånger per år 2012 -
SRK, NÖ Hälsinglands kustvatten Vattenkemi i kustvatten Näringsämnen TOC 5 gånger per år 1995 -
SRK, NÖ Hälsinglands kustvatten Vattenkemi i kustvatten Näringsämnen Nitrat + nitrit 5 gånger per år 1995 -
SRK, NÖ Hälsinglands kustvatten Vattenkemi i kustvatten Näringsämnen Fosfat 5 gånger per år 1995 -
SRK, NÖ Hälsinglands kustvatten Vattenkemi i kustvatten Näringsämnen Ammonium 5 gånger per år 2012 -
SRK, NÖ Hälsinglands kustvatten Vattenkemi i kustvatten Näringsämnen Totalfosfor 5 gånger per år 1995 -
SRK, NÖ Hälsinglands kustvatten Vattenkemi i kustvatten Näringsämnen Totalkväve 5 gånger per år 1995 -
SRK, NÖ Hälsinglands kustvatten Vattenkemi i kustvatten Ljusförhållanden   3 gånger per år 1995 -
SRK, NÖ Hälsinglands kustvatten Vattenkemi i kustvatten Ljusförhållanden Siktdjup 3 gånger per år 1995 -
SRK, NÖ Hälsinglands kustvatten Vattenkemi i kustvatten Syrgasförhållanden   5 gånger per år 1995 -
SRK, NÖ Hälsinglands kustvatten Vattenkemi i kustvatten Syrgasförhållanden Syrgas 5 gånger per år 1995 -

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, NÖ Hälsinglands kustvatten Växtplankton i kustvatten Växtplankton   3 gånger per år 1995 -
SRK, NÖ Hälsinglands kustvatten Växtplankton i kustvatten Växtplankton Klorofyll a 3 gånger per år 1995 -
SRK, NÖ Hälsinglands kustvatten Makroalger i kustvatten Makroalger och gömfröiga växter   Vart annat år 2012 -
SRK, NÖ Hälsinglands kustvatten Bottenfauna i kustvatten Bottenfauna   Vart annat år 2013 -
SRK, NÖ Hälsinglands kustvatten Bottenfauna i kustvatten Bottenfauna BQI Vart annat år 2013 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, NÖ Hälsinglands kustvattenBottenfauna
Ljusförhållanden
Makroalger och gömfröiga växter
Näringsämnen
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink
Växtplankton
Operativ övervakningSRK, NÖ Hälsinglands kustvattenBottenfauna
Ljusförhållanden
Makroalger och gömfröiga växter
Näringsämnen
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Växtplankton