Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Stor-Våndsjön (WA99947414)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Stor-Våndsjön (WA99947414)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Stor-Våndsjön (WA99947414)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Stor-Våndsjön (WA99947414)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2016-02-05 14:19 av Länsstyrelsen i Dalarnas län
Vattenkategori
Sjö
Län
Dalarna - 20
Kommun
Älvdalen - 2039
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Dalälven - SE53000
Åtgärdsområde
Övre Österdalälven
Startår
1985
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6904442
SWEREF99 TM Östlig: 362564

RT 90 2,5 gon V - X: 6908550
RT 90 2,5 gon V - Y: 1320700

WGS84 Latitud: 62,24642995
WGS84 Longitud: 12,35411767

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i sjöar Stor-Våndsjön
KEU, Dalarnas län Fisk i sjöar (RKEU 2015 års bedömning) Stor-Våndsjön

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

KEU, Dalarnas län Fisk i sjöar (RKEU 2015 års bedömning) Fisk   - 2000 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Dalarnas län Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   2 gånger per år 1985 -
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 2 gånger per år 1985 -
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 1985 -
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 1985 -
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i sjöar Försurning   2 gånger per år 1985 -
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i sjöar Försurning pH 2 gånger per år 1985 -
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 1985 -
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   2 gånger per år 1985 -
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 2 gånger per år 2007 -
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 2 gånger per år 1985 -
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 2 gånger per år 2007 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningKEU, Dalarnas länFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
TemperaturförhållandeTemperatur