Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Ljusnan (WA83368324)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Ljusnan (WA83368324)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Ljusnan (WA83368324)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Ljusnan (WA83368324)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 13:05 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Jämtland - 23
Kommun
Härjedalen - 2361
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Ljusnan - SE48000
Åtgärdsområde
Övre Ljusnan
Startår
1974
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6936006
SWEREF99 TM Östlig: 376913

RT 90 2,5 gon V - X: 6939950
RT 90 2,5 gon V - Y: 1335450

WGS84 Latitud: 62,53449273
WGS84 Longitud: 12,60758779

ETRS-89 Latitud: 62.53449
ETRS-89 Longitud: 12.60758

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag 30 Ljusnan, Ljusnedal

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   12 gånger per år 1974 -
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg 12 gånger per år 1974 -
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Grumlighet 12 gånger per år 1975 -
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   12 gånger per år 1974 -
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 12 gånger per år 1975 -
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 12 gånger per år 1974 -
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Järn 12 gånger per år 1993 -
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Mangan 12 gånger per år 1993 -
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen TOC 12 gånger per år 1993 -
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 12 gånger per år 1987 -
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   12 gånger per år 1974 -
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 12 gånger per år 1974 -
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Försurning   12 gånger per år 1974 -
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 12 gånger per år 1974 -
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 12 gånger per år 1976 -
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Försurning Sulfat 12 gånger per år 1993 -
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   12 gånger per år 1974 -
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 12 gånger per år 1974 -
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   12 gånger per år 1993 -
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 12 gånger per år 1993 -
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 12 gånger per år 1993 -
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 12 gånger per år 1993 -
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 12 gånger per år 1993 -
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Suspenderade ämnen 12 gånger per år 2004 -
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 12 gånger per år 1993 -
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium 12 gånger per år 1993 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvattenFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningSRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvattenPrioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink