Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Gaviksfjärden (WA21835579)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Gaviksfjärden (WA21835579)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Gaviksfjärden (WA21835579)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Gaviksfjärden (WA21835579)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:12 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2016-04-12 13:41 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Kust
Län
Västernorrland - 22
Kommun
Kramfors - 2282
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Havet - SE00
Åtgärdsområde
Norra Höga kustens inlandsvatten
Startår
2000
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6974609
SWEREF99 TM Östlig: 666038

RT 90 2,5 gon V - X: 6974948
RT 90 2,5 gon V - Y: 1625153

WGS84 Latitud: 62.863665691
WGS84 Longitud: 18.2638146759

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Hydrografi och närsalter Bottniska viken GA1 Gaviksfjärden GA 1
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Pelagial biologi Bottniska viken GA1 Gaviksfjärden GA 1
RMÖ, Kustfisk, Västernorrlands län Beståndsövervakning Gaviksfjärden GA 1

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Pelagial biologi Bottniska viken Växtplankton   10 gånger per år 2005 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Pelagial biologi Bottniska viken Växtplankton Klorofyll a 10 gånger per år 2005 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Pelagial biologi Bottniska viken Växtplankton Totalbiomassa 10 gånger per år 2007 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Pelagial biologi Bottniska viken Växtplankton Växtplanktontäthet 10 gånger per år 2007 -
RMÖ, Kustfisk, Västernorrlands län Beståndsövervakning Fisk   1 gång per år 2004 -
RMÖ, Kustfisk, Västernorrlands län Beståndsövervakning Fisk Fisk i kustvatten 1 gång per år 2004 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Pelagial biologi Bottniska viken Djurplankton   6 gånger per år 2007 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Pelagial biologi Bottniska viken Djurplankton Zooplanktonbiomassa 6 gånger per år 2007 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Pelagial biologi Bottniska viken Djurplankton Zooplanktontäthet 6 gånger per år 2007 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Pelagial biologi Bottniska viken Övriga biologiska parametrar   12 gånger per år 2007 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Pelagial biologi Bottniska viken Övriga biologiska parametrar Bakterioplanktonproduktion 12 gånger per år 2007 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Pelagial biologi Bottniska viken Övriga biologiska parametrar Bakterioplanktontäthet 10 gånger per år 2007 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Hydrografi och närsalter Bottniska viken Syrgasförhållanden   10 gånger per år 2000 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Hydrografi och närsalter Bottniska viken Syrgasförhållanden Syrgas 10 gånger per år 2000 -
RMÖ, Kustfisk, Västernorrlands län Beståndsövervakning Ljusförhållanden   1 gång per år 2004 -
RMÖ, Kustfisk, Västernorrlands län Beståndsövervakning Ljusförhållanden Siktdjup 1 gång per år 2004 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Hydrografi och närsalter Bottniska viken Näringsämnen   10 gånger per år 2000 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Hydrografi och närsalter Bottniska viken Näringsämnen Totalkväve 10 gånger per år 2000 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Hydrografi och närsalter Bottniska viken Näringsämnen Totalfosfor 10 gånger per år 2000 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Hydrografi och närsalter Bottniska viken Näringsämnen Ammonium 10 gånger per år 2000 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Hydrografi och närsalter Bottniska viken Näringsämnen Nitrat 10 gånger per år 2000 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Hydrografi och närsalter Bottniska viken Näringsämnen Nitrat + nitrit 10 gånger per år 2000 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Hydrografi och närsalter Bottniska viken Näringsämnen Fosfat 10 gånger per år 2000 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Hydrografi och närsalter Bottniska viken Näringsämnen Humushalt 10 gånger per år 2007 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Hydrografi och närsalter Bottniska viken Näringsämnen Löst organiskt kol 10 gånger per år 2000 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Hydrografi och närsalter Bottniska viken Näringsämnen Silikat 10 gånger per år 2007 -
RMÖ, Kustfisk, Västernorrlands län Beståndsövervakning Temperaturförhållande   1 gång per år 2004 -
RMÖ, Kustfisk, Västernorrlands län Beståndsövervakning Temperaturförhållande Temperatur 1 gång per år 2004 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Hydrografi och närsalter Bottniska viken Temperaturförhållande   10 gånger per år 2000 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Hydrografi och närsalter Bottniska viken Temperaturförhållande Temperatur 10 gånger per år 2000 -
RMÖ, Kustfisk, Västernorrlands län Beståndsövervakning Salthaltsförhållanden   1 gång per år 2004 -
RMÖ, Kustfisk, Västernorrlands län Beståndsövervakning Salthaltsförhållanden Salinitet (PSU) 1 gång per år 2004 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Hydrografi och närsalter Bottniska viken Salthaltsförhållanden   10 gånger per år 2000 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Hydrografi och närsalter Bottniska viken Salthaltsförhållanden Salinitet (PSU) 10 gånger per år 2000 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Hydrografi och närsalter Bottniska viken Försurning   10 gånger per år 2007 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Hydrografi och närsalter Bottniska viken Försurning pH 10 gånger per år 2007 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Hydrografi och närsalter Bottniska viken Försurning Alkalinitet 10 gånger per år 2009 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningNMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologiSyrgasförhållanden
RMÖ, Kustfisk, Västernorrlands länLjusförhållanden
Operativ övervakningNMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologiSyrgasförhållanden
RMÖ, Kustfisk, Västernorrlands länLjusförhållanden