Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Föllingesjön (WA24990249)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Föllingesjön (WA24990249)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Föllingesjön (WA24990249)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Föllingesjön (WA24990249)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 10:51 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Jämtland - 23
Kommun
Krokom - 2309
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Indalsälven - SE40000
Åtgärdsområde
Norra indalsälven
Startår
1992
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7059566
SWEREF99 TM Östlig: 479858

RT 90 2,5 gon V - X: 7062269
RT 90 2,5 gon V - Y: 1439990

WGS84 Latitud: 63,6633583322866
WGS84 Longitud: 14,5930945156793

ETRS-89 Latitud: 63.66335
ETRS-89 Longitud: 14.59308

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RK, Krokoms Kommun Mikrobiologi Föllingesjön1
RK, Krokoms Kommun Vattenkemi Föllingesjön1

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RK, Krokoms Kommun Vattenkemi Syrgasförhållanden   Var femte år 1992 -
RK, Krokoms Kommun Vattenkemi Syrgasförhållanden Syrgas Var femte år 1992 -
RK, Krokoms Kommun Vattenkemi Syrgasförhållanden Kemisk syreförbrukning, Mn Var femte år 1992 -
RK, Krokoms Kommun Vattenkemi Ljusförhållanden   Var femte år 1992 -
RK, Krokoms Kommun Vattenkemi Ljusförhållanden Siktdjup Var femte år 1992 -
RK, Krokoms Kommun Vattenkemi Näringsämnen   Var femte år 1992 -
RK, Krokoms Kommun Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve Var femte år 1992 -
RK, Krokoms Kommun Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor Var femte år 1992 -
RK, Krokoms Kommun Vattenkemi Salthaltsförhållanden   Var femte år 1992 -
RK, Krokoms Kommun Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet Var femte år 1992 -
RK, Krokoms Kommun Vattenkemi Försurning   Var femte år 1992 -
RK, Krokoms Kommun Vattenkemi Försurning pH Var femte år 1992 -
RK, Krokoms Kommun Vattenkemi Försurning Alkalinitet Var femte år 1992 -

Biologiska kvalitetsfaktorer

RK, Krokoms Kommun Mikrobiologi Övriga biologiska parametrar   Var femte år 1992 -
RK, Krokoms Kommun Mikrobiologi Övriga biologiska parametrar E-coli Var femte år 1992 -
RK, Krokoms Kommun Mikrobiologi Övriga biologiska parametrar Heterotrofa bakterier Var femte år 1992 -
RK, Krokoms Kommun Mikrobiologi Övriga biologiska parametrar Koliforma bakterier Var femte år 1992 -