Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Fjärdgrundsområdet sek namn (SE633870-202230)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Fjärdgrundsområdet sek namn (WA39177335)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Fjärdgrundsområdet sek namn (WA39177335)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Fjärdgrundsområdet sek namn (WA39177335)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:12 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2016-04-12 13:46 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Kust
Län
Västerbotten - 24
Kommun
Umeå - 2480
Vattenmyndighet
Bottenvikens
Distriktsindelning
1. Bottenviken (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Havet - SE00
Åtgärdsområden
Ume- och Vindelälven med kustvatten
Södra Bottenviken kust
Startår
2006
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7067647
SWEREF99 TM Östlig: 766661

RT 90 2,5 gon V - X: 7066732
RT 90 2,5 gon V - Y: 1726960

WGS84 Latitud: 63.6355569027
WGS84 Longitud: 20.3866739531

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Ume- och Vindelälven Vattenkemi UKV3

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Ume- och Vindelälven Vattenkemi Växtplankton   5 gånger per år 2006 -
SRK, Ume- och Vindelälven Vattenkemi Växtplankton Klorofyll a 5 gånger per år 2006 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Ume- och Vindelälven Vattenkemi Syrgasförhållanden   5 gånger per år 2006 -
SRK, Ume- och Vindelälven Vattenkemi Ljusförhållanden   5 gånger per år 2006 -
SRK, Ume- och Vindelälven Vattenkemi Ljusförhållanden Siktdjup 5 gånger per år 2006 -
SRK, Ume- och Vindelälven Vattenkemi Näringsämnen   5 gånger per år 2006 -
SRK, Ume- och Vindelälven Vattenkemi Temperaturförhållande   5 gånger per år 2006 -
SRK, Ume- och Vindelälven Vattenkemi Salthaltsförhållanden   5 gånger per år 2006 -
SRK, Ume- och Vindelälven Vattenkemi Salthaltsförhållanden Salinitet (PSU) 5 gånger per år 2006 -
SRK, Ume- och Vindelälven Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   5 gånger per år 2006 -