Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Österfjärden (WA21514236)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Österfjärden (WA21514236)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Österfjärden (WA21514236)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Österfjärden (WA21514236)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:12 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2016-04-12 13:46 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Kust
Län
Västerbotten - 24
Kommun
Umeå - 2480
Vattenmyndighet
Bottenvikens
Distriktsindelning
1. Bottenviken (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Havet - SE00
Åtgärdsområden
Ume- och Vindelälven med kustvatten
Södra Bottenviken kust
Startår
1977
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7075764
SWEREF99 TM Östlig: 763459

RT 90 2,5 gon V - X: 7074890
RT 90 2,5 gon V - Y: 1723860

WGS84 Latitud: 63.7104888796
WGS84 Longitud: 20.3359795921

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Ume- och Vindelälven Vattenkemi U9 Nya Obbolabron - U9

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Ume- och Vindelälven Vattenkemi Syrgasförhållanden   5 gånger per år 1977 -
SRK, Ume- och Vindelälven Vattenkemi Ljusförhållanden   5 gånger per år 1977 -
SRK, Ume- och Vindelälven Vattenkemi Näringsämnen   5 gånger per år 1977 -
SRK, Ume- och Vindelälven Vattenkemi Prioriterade ämnen   5 gånger per år 1977 -
SRK, Ume- och Vindelälven Vattenkemi Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 5 gånger per år 1977 -
SRK, Ume- och Vindelälven Vattenkemi Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 5 gånger per år 1977 -
SRK, Ume- och Vindelälven Vattenkemi Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 5 gånger per år 1977 -
SRK, Ume- och Vindelälven Vattenkemi Temperaturförhållande   5 gånger per år 1977 -
SRK, Ume- och Vindelälven Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen   5 gånger per år 1977 -
SRK, Ume- och Vindelälven Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Arsenik 5 gånger per år 1977 -
SRK, Ume- och Vindelälven Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Krom 5 gånger per år 1977 -
SRK, Ume- och Vindelälven Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Zink 5 gånger per år 1977 -
SRK, Ume- och Vindelälven Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Koppar 5 gånger per år 1977 -
SRK, Ume- och Vindelälven Vattenkemi Salthaltsförhållanden   5 gånger per år 1977 -
SRK, Ume- och Vindelälven Vattenkemi Försurning   5 gånger per år 1977 -
SRK, Ume- och Vindelälven Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   5 gånger per år 1977 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, Ume- och VindelälvenPrioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink
Operativ övervakningSRK, Ume- och VindelälvenSärskilda förorenande ämnenArsenik