Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Byxtjärn (SE746645-171543)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Byxtjärn (SE746645-171543)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Byxtjärn (SE746645-171543)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): 
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:19 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Norrbotten - 25
Kommun
Gällivare - 2523
Vattenmyndighet
Bottenvikens
Distriktsindelning
1. Bottenviken (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Kalixälven - SE4000
Åtgärdsområde
Kalix- och Töreälven med kustvatten
Startår
1997
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7466937
SWEREF99 TM Östlig: 749876

RT 90 2,5 gon V - X: 7466279
RT 90 2,5 gon V - Y: 1715290

WGS84 Latitud: 67.2144521304
WGS84 Longitud: 20.788660633

ETRS-89 Latitud: 67.21444
ETRS-89 Longitud: 20.78865

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RK, Malmbergsgruvan Vattenkemi MVA17 Byxtjärn

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RK, Malmbergsgruvan Vattenkemi Ljusförhållanden   2 gånger per år 1997 2014
RK, Malmbergsgruvan Vattenkemi Ljusförhållanden Vattenfärg 2 gånger per år 1997 2014
RK, Malmbergsgruvan Vattenkemi Ljusförhållanden Grumlighet 1 gång per år 1997 2014
RK, Malmbergsgruvan Vattenkemi Näringsämnen   2 gånger per år 1997 2014
RK, Malmbergsgruvan Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor 2 gånger per år 1997 2014
RK, Malmbergsgruvan Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve 2 gånger per år 1997 2014
RK, Malmbergsgruvan Vattenkemi Näringsämnen Järn 2 gånger per år 1997 2014
RK, Malmbergsgruvan Vattenkemi Näringsämnen Ammonium 2 gånger per år 1997 2014
RK, Malmbergsgruvan Vattenkemi Näringsämnen Mangan 2 gånger per år 1997 2014
RK, Malmbergsgruvan Vattenkemi Näringsämnen Kisel 2 gånger per år 1997 2014
RK, Malmbergsgruvan Vattenkemi Näringsämnen TOC 2 gånger per år 1997 2014
RK, Malmbergsgruvan Vattenkemi Näringsämnen Fosfat 2 gånger per år 1997 2014
RK, Malmbergsgruvan Vattenkemi Prioriterade ämnen   2 gånger per år 1997 2014
RK, Malmbergsgruvan Vattenkemi Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar 2 gånger per år 1997 2014
RK, Malmbergsgruvan Vattenkemi Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 2 gånger per år 1997 2014
RK, Malmbergsgruvan Vattenkemi Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 2 gånger per år 1997 2014
RK, Malmbergsgruvan Vattenkemi Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 2 gånger per år 1997 2014
RK, Malmbergsgruvan Vattenkemi Temperaturförhållande   2 gånger per år 1997 2014
RK, Malmbergsgruvan Vattenkemi Temperaturförhållande Temperatur 2 gånger per år 1997 2014
RK, Malmbergsgruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen   2 gånger per år 1997 2014
RK, Malmbergsgruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Arsenik 2 gånger per år 1997 2014
RK, Malmbergsgruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Nitrat 2 gånger per år 1997 2014
RK, Malmbergsgruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Zink 2 gånger per år 1997 2014
RK, Malmbergsgruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Koppar 2 gånger per år 1997 2014
RK, Malmbergsgruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Krom 2 gånger per år 1997 2014
RK, Malmbergsgruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Uran 13 till 20 gånger per år 2013 -
RK, Malmbergsgruvan Vattenkemi Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 1997 2014
RK, Malmbergsgruvan Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 1997 2014
RK, Malmbergsgruvan Vattenkemi Försurning   2 gånger per år 1997 2014
RK, Malmbergsgruvan Vattenkemi Försurning pH 2 gånger per år 1997 2014
RK, Malmbergsgruvan Vattenkemi Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 1997 2014
RK, Malmbergsgruvan Vattenkemi Försurning Sulfat 2 gånger per år 1997 2014
RK, Malmbergsgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   2 gånger per år 1997 2014
RK, Malmbergsgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 2 gånger per år 1997 2014
RK, Malmbergsgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 2 gånger per år 1997 2014
RK, Malmbergsgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt 2 gånger per år 1997 2014
RK, Malmbergsgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Vanadin 2 gånger per år 1997 2014
RK, Malmbergsgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 2 gånger per år 1997 2014
RK, Malmbergsgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 2 gånger per år 1997 2014
RK, Malmbergsgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Suspenderade ämnen 2 gånger per år 1997 2014
RK, Malmbergsgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Glödrest 2 gånger per år 1997 2014
RK, Malmbergsgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 1 gång per år 1997 2014
RK, Malmbergsgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 2 gånger per år 1997 2014
RK, Malmbergsgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fluor 2 gånger per år 1997 2014
RK, Malmbergsgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium 2 gånger per år 1997 2014
RK, Malmbergsgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Barium 2 gånger per år 1997 2014
RK, Malmbergsgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Strontium 2 gånger per år 1997 2014
RK, Malmbergsgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Molybden 2 gånger per år 1997 2014

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRK, MalmbergsgruvanFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenNitrat
Särskilda förorenande ämnenUran
Särskilda förorenande ämnenZink
TemperaturförhållandeTemperatur