Trolleboda, Station F

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE624585-151798
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  M v s Kalmarsunds kustvatten (WA32476518)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  M v s Kalmarsunds kustvatten (WA32476518)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  M v s Kalmarsunds kustvatten (WA32476518)
Stationen skapades: 2015-01-20 10:54 av Länsstyrelsen i Kalmar län
Senast uppdaterad: 2015-03-12 19:21 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Kust
Län
Kalmar - 08
Kommun
Torsås - 0834
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Åtgärdsområde
Bruatorpsån-Grisbäck
Startår
2006
Slutår
2006
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6244489
SWEREF99 TM Östlig: 567750

RT 90 2,5 gon V - X: 6245854
RT 90 2,5 gon V - Y: 1517980

WGS84 Latitud: 56,3402576195723
WGS84 Longitud: 16,0959780014468

ETRS-89 Latitud: 56.34025
ETRS-89 Longitud: 16.09597

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Miljökonsekvensbeskrivningar Kalmar län, MKB Makrofyter Station F Trolleboda, Station F

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

Miljökonsekvensbeskrivningar Kalmar län, MKB Makrofyter Makroalger och gömfröiga växter   En gång 2006 2006