Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Åbyån (WA79747876)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Åbyån (WA79747876)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Åbyån (WA79747876)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Åbyån (WA79747876)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 13:16 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Uppsala - 03
Kommun
Heby - 0331
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Tämnarån - SE54000
Åtgärdsområde
Tämnarån
Startår
-
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6672300
SWEREF99 TM Östlig: 623055

RT 90 2,5 gon V - X: 6673110
RT 90 2,5 gon V - Y: 1578420

WGS84 Latitud: 60.1690107055
WGS84 Longitud: 17.2177781623

ETRS-89 Latitud: 60.16900
ETRS-89 Longitud: 17.21776

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Åbyån Vattenkemi Åbyån 6 Åbyån, Huggle

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Åbyån Vattenkemi Syrgasförhållanden   12 gånger per år 0 -
SRK, Åbyån Vattenkemi Syrgasförhållanden Syrgas 12 gånger per år 0 -
SRK, Åbyån Vattenkemi Näringsämnen   12 gånger per år 0 -
SRK, Åbyån Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor 12 gånger per år 0 -
SRK, Åbyån Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve 12 gånger per år 0 -
SRK, Åbyån Vattenkemi Näringsämnen Ammonium 12 gånger per år 0 -
SRK, Åbyån Vattenkemi Näringsämnen Kisel 12 gånger per år 0 -
SRK, Åbyån Vattenkemi Näringsämnen TOC 12 gånger per år 0 -
SRK, Åbyån Vattenkemi Näringsämnen Fosfat 12 gånger per år 0 -
SRK, Åbyån Vattenkemi Näringsämnen Nitrat + nitrit 12 gånger per år 0 -
SRK, Åbyån Vattenkemi Temperaturförhållande   12 gånger per år 0 -
SRK, Åbyån Vattenkemi Temperaturförhållande Temperatur 12 gånger per år 0 -
SRK, Åbyån Vattenkemi Salthaltsförhållanden   12 gånger per år 0 -
SRK, Åbyån Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 12 gånger per år 0 -
SRK, Åbyån Vattenkemi Försurning   12 gånger per år 0 -
SRK, Åbyån Vattenkemi Försurning pH 12 gånger per år 0 -
SRK, Åbyån Vattenkemi Försurning Alkalinitet 12 gånger per år 0 -
SRK, Åbyån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   12 gånger per år 0 -
SRK, Åbyån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 12 gånger per år 0 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Operativ övervakningSRK, ÅbyånNäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve