Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Rautajoki (SE749780-176385)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Rautajoki (WA87395470)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Rautajoki (WA87395470)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Rautajoki (WA87395470)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 13:27 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Norrbotten - 25
Kommun
Kiruna - 2584
Vattenmyndighet
Bottenvikens
Distriktsindelning
1. Bottenviken (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Kalixälven - SE4000
Åtgärdsområde
Kalix- och Töreälven med kustvatten
Startår
1996
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7498821
SWEREF99 TM Östlig: 801174

RT 90 2,5 gon V - X: 7497499
RT 90 2,5 gon V - Y: 1767008

WGS84 Latitud: 67,451196
WGS84 Longitud: 22,050516

ETRS-89 Latitud: 67.45119
ETRS-89 Longitud: 22.05050

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RK, Masugnsbyn Vattenkemi SVA07 Rautajoki, nedströms

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RK, Masugnsbyn Vattenkemi Ljusförhållanden   3 gånger per år 1996 -
RK, Masugnsbyn Vattenkemi Ljusförhållanden Vattenfärg 3 gånger per år 1996 -
RK, Masugnsbyn Vattenkemi Ljusförhållanden Grumlighet 3 gånger per år 1996 -
RK, Masugnsbyn Vattenkemi Näringsämnen   3 gånger per år 1996 -
RK, Masugnsbyn Vattenkemi Näringsämnen Mangan 3 gånger per år 1996 -
RK, Masugnsbyn Vattenkemi Näringsämnen Järn 3 gånger per år 1996 -
RK, Masugnsbyn Vattenkemi Näringsämnen Kisel 3 gånger per år 1996 -
RK, Masugnsbyn Vattenkemi Näringsämnen Fosfat 3 gånger per år 1996 -
RK, Masugnsbyn Vattenkemi Näringsämnen TOC 3 gånger per år 1996 -
RK, Masugnsbyn Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor 3 gånger per år 1996 -
RK, Masugnsbyn Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve 3 gånger per år 1996 -
RK, Masugnsbyn Vattenkemi Näringsämnen Ammonium 3 gånger per år 1996 -
RK, Masugnsbyn Vattenkemi Prioriterade ämnen   3 gånger per år 1996 -
RK, Masugnsbyn Vattenkemi Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 3 gånger per år 1996 -
RK, Masugnsbyn Vattenkemi Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar 3 gånger per år 1996 -
RK, Masugnsbyn Vattenkemi Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 3 gånger per år 1996 -
RK, Masugnsbyn Vattenkemi Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 3 gånger per år 1996 -
RK, Masugnsbyn Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   3 gånger per år 1996 -
RK, Masugnsbyn Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 3 gånger per år 1996 -
RK, Masugnsbyn Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Glödrest 3 gånger per år 1996 -
RK, Masugnsbyn Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 3 gånger per år 1996 -
RK, Masugnsbyn Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Suspenderade ämnen 3 gånger per år 1996 -
RK, Masugnsbyn Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 3 gånger per år 1996 -
RK, Masugnsbyn Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt 3 gånger per år 1996 -
RK, Masugnsbyn Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Vanadin 3 gånger per år 1996 -
RK, Masugnsbyn Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 3 gånger per år 1996 -
RK, Masugnsbyn Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 3 gånger per år 1996 -
RK, Masugnsbyn Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fluor 3 gånger per år 1996 -
RK, Masugnsbyn Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium 3 gånger per år 1996 -
RK, Masugnsbyn Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Barium 3 gånger per år 1996 -
RK, Masugnsbyn Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Strontium 3 gånger per år 1996 -
RK, Masugnsbyn Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Molybden 3 gånger per år 1996 -
RK, Masugnsbyn Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 3 gånger per år 1996 -
RK, Masugnsbyn Vattenkemi Temperaturförhållande   3 gånger per år 1996 -
RK, Masugnsbyn Vattenkemi Temperaturförhållande Temperatur 3 gånger per år 1996 -
RK, Masugnsbyn Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen   3 gånger per år 1996 -
RK, Masugnsbyn Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Arsenik 3 gånger per år 1996 -
RK, Masugnsbyn Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Zink 3 gånger per år 1996 -
RK, Masugnsbyn Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Koppar 3 gånger per år 1996 -
RK, Masugnsbyn Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Nitrat 3 gånger per år 1996 -
RK, Masugnsbyn Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Krom 3 gånger per år 1996 -
RK, Masugnsbyn Vattenkemi Salthaltsförhållanden   3 gånger per år 1996 -
RK, Masugnsbyn Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 3 gånger per år 1996 -
RK, Masugnsbyn Vattenkemi Försurning   3 gånger per år 1996 -
RK, Masugnsbyn Vattenkemi Försurning pH 3 gånger per år 1996 -
RK, Masugnsbyn Vattenkemi Försurning Alkalinitet 3 gånger per år 1996 -
RK, Masugnsbyn Vattenkemi Försurning Sulfat 3 gånger per år 1996 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRK, MasugnsbynFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenNitrat
Särskilda förorenande ämnenZink
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningRK, MasugnsbynNäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKrom